Digi-tjänster

FabaMAPPI

Avgiftsfri elektronisk semin- och hälsomapp

Tydliga uppgifter om de individuella djurens semineringar och kalvningar, medicineringar och vårdåtgärder

Ersätter seminkorten av papper

Finns på FabaMobiili och Min Gård i Faba menyn

Gå till FabaMAPPI

Faba DigiHelmi fertilitetsrapport

Elektronisk fertilitetsrapport alltid tillgänglig för dig

Anpassa för att passa dig

Dela med experter 

Finns på Min Gård i Faba menyn

Beställa DigiHelmi

SorkkaModuuli

Med SorkkaModuuli ser du din besättnings uppdaterade klövhälsosituation. Du finner också uppgifter om de enskilda djurens klövvård, kan jämföra din egen besättning med hela landets situation och väljer de djur som behöver klövvård. Du finner SorkkaModuuli på Min Gårds Faba-meny.

Gå till Min Gård

FabaKUTSU

FabaKUTSU är en mobilapplikation för beställning av semineringar och dräktighetsundersökningar. Tjänsten kan användas med alla smarttelefoner, tabletter och datamaskiner. FabaKUTSU innehåller färdigt alla uppgifter om djuren som man behöver.

Ladda ner FabaKUTSU

Avelns webbtjänster

Med hjälp av webbtjänsten kan du se besättningens genomNTM, du kan hantera ditt seminlager (kvävekärlet), stamboksbevisen är alltid till hands, du ser de bästa stamboksförda djuren (köttboskap) och du ser din FabaJASU avelsplan.

Gå till webbtjänsten

Bisnes+

Bisnes+ stöder ledandet av gården, utvecklandet av verksamheten och uppföljningen av resultaten. Den samlar de uppgifter och resultat som behövs för att leda gården på en skärm. Du har hela tiden tillgång till uppdaterad information om din produktion och ekonomi och de kan jämföras med andras resultat.

Gå till Min Gård

Genomisk testning

Med genomtest bestämmer man djurets avelsvärde med hjälp av DNA. Genomindexen berättar redan då djuret ännu är kalv hurudana gener det nedärver till sina avkommor. Förverkliga målsättningarna för din besättning snabbare! Beställningen av genomiska test görs via programmet Min Gård.

Beställ genomtest

FabaBONUS

Du kan följa din bonusöverföring och aktuell månads faktureringsupplupning såväl som intjänning av mejerifakturor i Faba-menyn i tjänsten Min Gård. Du kan se de månatliga sammanfattningarna av den faktiska mejerifakturan under 18 månader och de finns också tillgängliga för dig i utskrivbar form.

Gå till Min Gård

Nautanetti

Tänker du köpa eller sälja kalvar, kvigor, kor? I NautaNetti finner du djur både av mjölkraser och av köttraser.

Gå till Nautanetti

Handel med embryon

Embryon är en lätt och smittsäker metod att få nytt djurmaterial. I embryohandeln finns du embryon som är till salu. Välj ett lämpligt embryo till din besättning.

Gå till embryohandel

Insemination och hälsokortutskrift

Du kan enkelt skriva ut insemination och hälsokort i vår onlinetjänst. Tjänsten är inloggad med bonde-ID.

 

Gå till webbtjänsten