User icon

Jäsenyys

Faban jäsenyys on kannattava valinta!

 • Faba on karjanomistajien omistama osuuskunta
 • Faban jäsen on oikeutettu ostohyvitykseen jalostuksen, siemenen ja siemennyspalvelujen  kumppanuussopimuksen mukaisista ostoista.
 • Bonus on suurimmillaan 5 %.
 • Jäsenenä voi asettua ehdolle ja äänestää edustajistovaaleissa 4 vuoden välein ja vaikuttaa osuuskunnan toimintaan. Seuraavat edustajistovaalit ovat syksyllä 2023.
 • Jäsenet omistavat osuuskunnan. Faba osk jäsentilalla on 21 nimellisarvoista 10 euron osuutta. Osuuspääoma on yhteensä 210 € / jäsen.
 • Osuuskunta kehittää jatkuvasti toimintaansa ja palveluitaan jäsenomistajiensa tuotannon tuloksellisuuden parantamiseksi
 • Faban palvelut hinnoitellaan kustannusvastaavasti. Maksat vain itse käyttämistäsi palveluista.
 • Faban palvelut ovat tarjolla kattavasti ja tehokkaasti koko maassa.

Bonusta jopa 5 %

Faban asiakkaana hyödyt myös bonuksesta. Bonus antaa merkittävän ostoedun kaikissa karjakokoluokissa. Asiakasbonus on 1-5 % ja se määräytyy kumppanuussopimuksen ja  karjatunnuskohtaisten laskutustietojen perusteella. Ostokertymä lasketaan arvonlisäverottomasta laskutusmäärästä. Tilan vuosineljännesostot määrittävät bonustason. Bonuksen minimihyvitys on 10 euroa ja hyvitys vähennetään meijerilaskutuksen loppusummasta tai tilitetään suoraan asiakkaalle.

 

Jäsenomistajuus

Faba on karjanomistajien omistama osuuskunta (osk). Fabassa ylintä päätösvaltaa käyttää karjaomistajien muodostama edustajisto, joka valitaan 4 vuoden välein edustajistovaalissa. Faban jäsenellä on oikeus vaikuttaa osuukunnassa asettumalla vaalissa ehdolle ja äänestämällä. Hallinnon henkilöiden yhteystiedot löydät Hallinto-osiosta.

Jäseneksi liittyminen ja jäsenyyden siirto

Liittyessään osuuskuntaan uusi jäsen maksaa liittymismaksun 100 € +alv sekä osuusmaksun 210 €. Sukupolvenvaihdos- ja muissa omistajamuutostilanteissa jäsenyyden siirto tehdään yleisesti siten, että osuuskunnasta eroavan jäsenen eli luopuvan jäsenen osuusmaksu 210 €  siirretään jatkavalle jäsenelle eli osuuskuntaan liittyvälle jäsenelle.

Tältä sivulta löydät lomakkeet jäsenyyden siirtoa sekä jäsenyydestä eroamista varten. Jäsenyyttä koskevat muutokset tulee aina ilmoittaa kirjallisesti, esimerkiksi asiakasrekisteriin puhelimitse tehdyt muutokset eivät välity jäsenrekisteriin. Lomakkeet ovat pdf-muodossa, voit tulostaa tarvittavan lomakkeen ja lähettää sen postitse Faban Vantaan toimistoon tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@faba.fi.

Faban osuusmaksun palautus jäsenyyden päättyessä

Faba osk palauttaa Osuuskuntalain 10. luvun mukaisesti osuusmaksun jäsenelle, joka on kirjallisesti irtisanonut jäsenyyden. Pyydämme irtisanottaessa ilmoittamaan jäsenyyden viimeisen haltijan pankkiyhteystiedot osuusmaksupalautusta varten. Lomakkeen löydät tältä sivulta nimellä Faba jäsenyyden irtisanominen.

Toimi näin:

 1. Tulosta lomake ja täytä se huolellisesti. Henkilöjäsenen ollessa kyseessä ilmoitetaan ko. henkilön tilinumero. Yhtymän, perikunnan, kuolinpesän tai muun yhteisön ollessa kyseessä ilmoitetaan ko. yhteisön tilinumero ja lomakkeen allekirjoittaa yhteisön valtuuttama henkilö. Valtakirja on liitettävä mukaan.
 2. Palauta lomake osoitteella:
  Faba osk
  Jäsenasiat
  PL 40
  01301 VANTAA

Lisätietoja osuusmaksuun liittyen tarvittaessa puh. 020 747 2020  tai asiakaspalvelu@faba.fi

Returnering av Fabas andelsavgift

Faba anl returnerar enligt Andelslagets paragraf 10, andelsavgiften till de medlemmar i andelslaget vars medlemskap upphört. För återbetalning av andelsavgiften ber vi er meddela kontouppgifter på den person som senast var innehavare av medlemskapet.

Gör så här:

1. Skriv ut bifogad blankett och fyll noggrannt i den. Meddela ifrågavarande persons kontonummer iIfall det är frågan om ett personmedlemskap. Är frågan om en sammanslutning, dödsbodelägare, dödsbo eller annan samfällighet, meddela då ifrågavarande  samfunds kontonummer och  blanketten undertecknas av samfundets bemyndigad person. Fullmakt skall skickas med som bilaga. Använd blanketten Medlemsskapets avslutande.

2. Returnera blanketten på adressen:

Faba anl
Medlemsärenden
PB 40
01301 VANDA

Aiheet

Toiminnot

Ajankohtaista

Jäsenyyteen liityvät lomakkeet

Faban laskutustietojen ja bonuskertymän seuranta

Minun Maatilani -ohjelmiston Faba-osiossa löytyy monipuolista tietoa Faban laskuttamista palveluista ja tuotteista. Seurantaa varten tarvitset käyttöoikeuden Minun Maatilani -ohjelmistoon.

Faba logo
Faba logo