User icon

Tilasiemennys

Tilasiementäjän avuksi on tarjolla monipuoliset tukipalvelut. Seminologipalvelut ovat käytettä­vissä myös tilasiementäjille, samoin alkionsiirrot ja -huuhtelut. Hedelmällisyysneuvonta antaa tukea ja tietoa lisääntymiseen liittyvissä asioissa.

post image

Palvelut tilasiementäjän työn avuksi

Hedelmällisyyspalvelu

Säännöllinen Helmi-palvelu varmistaa, että karjan hedelmällisyystilanne on ajantasainen. Hoitoa tai tehostettua kiimanseurantaa tarvitsevat eläimet saadaan selville ja ongelmiin pystytään puuttumaan nopeasti. Käyntien aikana katsotaan karjan tunnuslukuja ja varmistetaan toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Helmi-palvelussa keskitytään lepokausitarkastuksiin ja varhaisempiin tiineystarkastuksiin.

Tilasiementäjä- ja säiliönumero

Ajantasaiset ja oikein kirjatut siemennystiedot takaa­vat käyttöösi oikeat listaukset odotettavista poiki­misista ja tarkastettavista eläimistä. Oikeat siemen­nystiedot takaavat myös oikeat hedelmällisyyden tunnusluvut, jotka auttavat oman karjasi kehittämi­sessä.

Siemennyspalvelut

Faban seminologipalvelut, alkionsiirrot ja -huuhtelut ovat aina tilasiementäjälle käytettävissä.

FabaAPU – täydentävä palvelu

FabaAPU-palvelua kannattaa käyttää, jos haluaa lisäoppia siemennykseen. Seminologeilta saa myös apua muun muassa tiineystarkastuksiin. Lisäksi seminologit neuvovat mielellään ohjelmien käytössä.

Uusimattomuusprosentin avulla seuraat ammattitaitoasi

Siemennykset tallennetaan jokaisen siementäjän omalla numerolla. Varastosäiliö pysyy ajantasaisena, kun siemennykset tallennetaan säiliönumerolla. Annosten löytäminen on helpompaa, kun varastolis-ta on ajantasainen. UM%-tiedot: UM%-tiedoilla seuraat omaa ammattitaitoa. Jokaisen tilalla siementävän tuloksia on mahdollista seurata Minun Maatilani kautta. Siemen-nykset tallennetaan Tilasiemennys-moduulin kautta.

Tilasiementäjän palveluiden eri vaihtoehdot

post image

Tietoa tilasiemennyksestä

Tilasiementäjä voi siementää omia eläimiään. Tilasiemennyslupa voi olla myös tilan työntekijällä. Luvan saanut huolehtii eläinten hyvinvoinnista ja on vastuussa eläinten hoidosta. Lupa on henkilökohtainen.

Eläinsuojelulakiin on kirjattu pätevyysvaatimukset siementäjälle. Tiloille tehtävissä tarkastuksissa voidaan tarkistaa myös siemennyslupa tai todistus.

Tilasiementäjä voi tilata kaikkia tarvitsemiaan siemennystarvikkeita  ja siemenannoksia Faban Verkkokaupasta.

Aiheet

Toiminnot

Ajankohtaista

Faba logo
Faba logo