User icon

Eläinkauppa

Kun olet myymässä tai ostamassa eläimiä, Faba on luotettava kumppanisi. Faba välittää kaiken rotuisia hiehoja, lehmiä, vasikoita, emolehmiä sekä astujasonneja. Tarjontaa voit selailla Faba NautaNetissä Minun Maatilassani. Voit esittää eläinten osto- ja myyntitarpeesi myös eläinaineksen asiantuntijallesi. Jos haluat myydä eläimiä, Faban eläinaineksen asiantuntijat hoitavat myyntiinlaiton puolestasi. Kaupat tehdään luotettavasti asiantuntijan avustuksella.

Faba NautaNetti on valtakunnallinen nautaeläinten kauppapaikka, josta löydät sekä lypsyrotuiset että liharotuiset eläimet. Uudistunut Faba NautaNetti löytyy nyt Minun Maatilastani. Klikkaa Minun Maatilassani Tapahtumat ja listaukset -kohtaa ja myynnissä olevat eläimet löytyvät Faba NautaNetti -välilehdeltä.

Eläinten kauppatilanteessa on tärkeää, että ostettava eläin vastaa ostajan tarpeita, eläimen tiedot ja terveystilanne on tarkastettu ja myyjä voi luottaa siihen, että eläin siirtyy uudelle omistajalle luotettavan prosessin kautta. Faballa on vuosien kokemus nautaeläinten osto- ja myyntitoimeksiantojen toteuttajana ja toteutamme vastuullista eläinkauppaa. Faban tehtävänä on varmistaa myyjän ja ostajan tavoitteet, potentiaalisten eläinten tarjonta, toimia myyjän ja ostajan välisenä asiantuntijana ja hoitaa sopimusprosessi.

post image

Osta eläimiä

Asiantuntijamme määrittelevät ostajan kanssa tarvittavan eläinaineksen määrän ja laadun ja etsivät ostajan kriteereitä vastaavat eläimet tiloilta. Varmistamme jalostusarvojen kautta eläimen perimän sekä eläimen ja sen emälinjan tuotostiedot. Myytäville eläimille tehdään kuntoluokitus ja ne rakennearvostellaan.

Tutustu Eläinvälityksen ehtoihin, sekä ETT:n eläin­kau­pan oh­jee­seen ja pyydä eläi­men sekä läh­tö­kar­jan ter­veys­to­dis­tus näh­tä­väk­si ennen ostopäätöstä! Faba Nau­ta­Ne­tin kaut­ta os­ta­ttavat eläi­met on mah­dol­lis­ta myös va­kuut­taa.

Oletko laajentamassa?

Navettainvestoinnissa kannattaa panostaa myös eläinten hankintaan, jotta uusi navettasi olisi täynnä tuottoisia ja terveitä lehmiä. Tuottavat lehmät maksavat investointisi tulevaisuudessa.

Eläinten hankinnassa on syytä lähteä ajoissa liikkeelle. Silloin sinulla on paremmat mahdollisuudet valikoida juuri sinun karjasi jalostustavoitteet täyttäviä eläimiä. Usein rakentamisen aikana ei ole kovin paljoa aikaa tai ylimääräisiä voimavaroja hyvien lehmien etsintään.

Kun suunnittelet laajennusta, asiantuntijamme auttavat sinua budjetoimaan ja aikatauluttamaan eläinhankinnat. Voit hyödyntää Neuvo –rahaa tuotannon laajentamiseen tai lopettamiseen liittyvissä asioissa. Lisätietoa Neuvo –rahasta.

Myy eläimiä

Otamme myyntiin Tuotosseurantaan ja Nasevaan kuuluvien karjojen terveitä eläimiä.

Nasevaan liittyvät terveydenhuoltokäynnit on oltava tehtyinä. Myy­tä­vän eläi­men tulee olla klii­ni­ses­ti terve, eikä läh­tö­kar­jas­sa saa olla tart­tu­via tau­te­ja. Lyp­sy­kar­ja­ti­lo­jen sal­mo­nel­la­va­kuu­tus vaa­tii, että sal­mo­nel­la on tut­kit­tu kiel­tei­sin tu­lok­sin kar­jaan tuo­ta­vil­ta eläi­mil­tä. Tut­ki­mus­tu­los on voi­mas­sa kaksi kuu­kaut­ta näyt­teen­ot­to­päi­väs­tä.

Mikäli olet myymässä eläimiä, ota yhteyttä suoraan alueesi eläinaineksen asiantuntijaan.

Tutustuthan myös eläinvälityksen ehtoihin!

Aiheet

Toiminnot

Ajankohtaista

Faba logo
Faba logo