User icon

Emovetin eläinlääkärit

Laura Alasaarela

Työalue: Pohjois-Pohjanmaa, Lappi

Koulutus

Eläinlääketieteen lisensiaatti
Alkionsiirtoeläinlääkäri

Erityisosaaminen

 • alkiohuuhtelut
 • hedelmällisyys

Ammatilliset kiinnostuksen kohteet

Nautatilojen terveydenhuollon  ylläpito ja kehittäminen. Nautojen hedelmällisyys ja hyvinvointi.

Ida Hirsjärvi

Alue: Pohjois- ja Ylä-Savo

Koulutus

Eläinlääkäri DVM
Alkionsiirtoeläinlääkäri

 

Erityisosaaminen

 • terveydenhuolto
 • utareterveys
 • hedelmällisyys
 • nautakirurgia
 • akuutti hoito

Ammatilliset kiinnostuksen kohteet

Lypsykarjojen terveydenhuollon ja hyvinvoinnin kehittäminen moniammatillisena tiimityönä tilan ja sidosryhmien kanssa kokonaisvaltaisesti ja kustannustehokkaasti. Nuorkarjan hyvinvointi, utareterveys, hedelmällisyys ja pian alkavan koulutuksen myötä alkiohuuhtelut.

Iris Kaimio

Työalue: Pohjois-Savo

Koulutus

Eläinlääketieteen lisensiaatti
Alkionsiirtoeläinlääkäri
Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri
Eläintenkouluttaja

Erityisosaaminen

 • Terveydenhuolto
 • Alkiohuuhtelu
 • Hedelmällisyys
 • Eläinten kouluttaminen

Ammatilliset kiinnostuksen kohteet

Haastavienkin karjaongelmien ratkominen on todella mielenkiintoista.Tilan kannalta taloudellisten ja työtä säästävien ratkaisujen löytäminen, sairauksien ennaltaehkäiseminen ja sitä kautta ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin parantaminen ovat tavoitteet työssäni.

Esimerkkejä tehtävistä: Str.agalactiae-saneeraukset, ongelmaselvitykset.

Virpi Seppänen

Työalue: Pohjois-Savo

Koulutus

Eläinlääketieteen lisensiaatti
Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri

Erityisosaaminen

 • Lypsykarjojen terveydenhuolto
 • Tarttuvien tautien vastustus
 • Hedelmällisyysongelmat

Ammatilliset kiinnostuksen kohteet

Tarttuvat taudit, kenttäpatologia, isojen lypsykarjojen perusterveydenhuolto.

Esimerkkejä tehtävistä: Lypsykarjojen terveydenhuoltokäynnit, ultraukset ja nupoutukset, Neuvo 2020- käynnit, tuottajapienryhmien veto.

Annukka Sulonen

Työalue: Pirkanmaa

Koulutus

Eläinlääketieteen lisensiaatti
Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri
Alkionsiirtoeläinlääkäri

Erityisosaaminen

 • terveydenhuolto
 • utaretulehdukset
 • hedelmällisyys
 • alkiohuuhtelu

Ammatilliset kiinnostuksen kohteet

Nautatilojen terveydenhuollon ja hyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen. Lypsytilojen utaretulehdusongelmat, hedelmällisyys sekä kirurgia.

Mari Utriainen

Työalue: Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala

Koulutus

Eläinlääketieteen lisensiaatti
Tuotantoeläinten terveyden ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri

Erityisosaaminen

 • Vasikoiden sairaudet
 • Vasikkakasvattamojen terveydenhuolto

Ammatilliset kiinnostuksen kohteet

 • Emolehmätilojen terveydenhuolto
 • Isojen lypsykarjojen terveydenhuolto
 • Kannattavuuslaskenta

Toiminnot

post image
Faba logo
Faba logo