User icon

Neuvo-raha kannattaa hyödyntää

Maatilalla tarvitaan aika aika-ajoin erilaisia selvityksiä ja  tuotantoa rajoittavat tekijät kannattaa selvittää sekä korjata. Ratkaisuja näihin voi hakea, vaikka Neuvo-rahalla tehdyn neuvonnan avulla. Tutustutaan seuraavaksi tarkemmin Neuvo-rahaan.

post image

Mitä Neuvo-raha on?

Neuvo-raha on Suomen CAP-suunnitelmaan kuuluva toimenpide, jolla mahdollistetaan tiloille ilmaista neuvontaa yritystoiminnan kehittämiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen.

Uusi rahoituskausi alkoi vuonna 2023 ja päättyy vuonna 2027. Näille vuosille kaikille maatalousyrittäjille on varattu käyttöön Neuvo-rahaa 10 000 €/tila eli 2000 €/vuosi. He saavat siis tämän rahan edestä neuvontaa. Jos rahaa ei käytä, se nollaantuu rahoituskauden päättyessä. Neuvo-rahan käyttöön oikeuttavaa neuvontaa voivat antaa Neuvo-rekisteriin hyväksytyt asiantuntijat ja neuvojalta edellytetään ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämistä sekä puolueetonta ja eturistiriidatonta neuvontaa. Neuvonnan aihealueita voivat olla mm.: riskienhallintasuunnitelma, oman työhyvinvoinnin parantaminen ja työnantajaosaaminen, kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantaminen, tuotteiden jalostusasteen nostaminen, ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen, maan rakenteen parantaminen, vesiensuojelu, sukupolven – tai omistajan vaihdokset, eläinten hyvinvointi ja terveys, bioturvallisuus.

post image

Neuvo-rahan käyttö

Neuvo-rahan käyttö on karjanomistajalle helppoa ja mutkatonta. Neuvoja hoitaa kaiken paperityön ja Neuvo-tuen hakemisen.

Neuvontakorvaus on 75 €/h ja yhden neuvontakäynnin korvauskatto on 1500 €. Asiantuntija laskuttaa asiakkaalta itse neuvontatyöstä, toimistotyöstä (etukäteisvalmistelu sekä raportointi) ja kilometrikorvauksista vain arvonlisäveron osuuden, joka on asiakkaan verotuksessa vähennyskelpoinen. Laskun loppusumman asiantuntija hakee Neuvo-tukena Ruokavirastolta. Asiakkaan Neuvo-rahasta vähennetään haetun korvauksen määrä. Asiakkaan ei tarvitse tehdä muuta kuin hyväksyä neuvontakäynnin yhteydessä Neuvo-rahasta laskutettavat työtunnit. Maatalousyrittäjä voi tarkistaa jäljellä olevan Neuvo-rahan Vipu-palvelusta, neuvontakorvauksen alta.  Neuvo-rekisterissä olevat asiantuntijat voi tarkistaa osoitteessa: https://tilaneuvojat.ruokavirasto.fi/#/fi

Emovetin ja Faban neuvo-asiantuntijat

Emovetin ja Faban asiantuntijoilta löytyy Neuvo-oikeuksia ja heidän asiantuntemustaan on mahdollista hyödyntää Neuvo-rahan kautta korkeintaan kerran vuodessa tehtäviin toimenpiteisiin ja suunnitelmiin/selvityksiin.

  • eläinten kuntoon, valintaan ja hinnoitteluun liittyvä opastus
  • Eläinten hinta-arvioit (oy, kauppatilanne)
  • erilaisten tilanteiden selvitykset esim. pankin pyytämät selvitykset
  • yhteistyötapaamiset, joissa toimihenkilöitä useista eri organisaatioista
  • olosuhdeanalyysit ja neuvonta
  • FabaBioturva-palvelu
  • punnitukset
  • terveydenhuoltosuunnitelmat (eläinlääkärit)
  • karjan terveysongelmien selvitykset (eläinlääkärit)

Toiminnot

Neuvontapalvelut, joihin kannattaa kysyä mahdollisuutta käyttää Neuvo-rahaa, on sivustollamme merkitty tällä tunnuksella:

Faba logo
Faba logo