User icon

Boskapens förbättring

Våra professionella seminologer och avelsspecialister såväl som vårt högkvalitativa fröval tjurar och toppembryor, möjliggör utveckling av effektivt djurmaterial i alla faser av boskapens verksamhet.

Insemination

Faba erbjuder en fullständig inseminationstjänst för boskap. Insemination data lagringstjänster och utbildning är tillgängliga för inseminators gård. Tjurdoser- och kväveleveransservice samt underhållstjänster för kvävebehållare är tillgängliga för innehavarna av sin egen kvävebehållare.

Tjurar

Fabas tjurval innehåller mer än 200 mjölk- och 150 köttdjur. Tjurar från Ayrshire, Holstein, Jersey och Finsk boskap kommer främst från VikingGenetics avelsprogram. Utbudet av Holstein och köttdjur kompletteras med importerade ton.

Embryon

Embryon är ett effektivt sätt att utveckla nötkreatur. Utbildade embryoöverföringssemologer och veterinärer utför överföringar och sköljningar. Tillsammans med experterna kommer du att lyckas välja lämpliga givare och mottagare.

Aveln

Uppfödning av mjölkkor och nötkreatur utvecklar den ärftliga nivån på nötkreatur för att förbättra produktiviteten och lönsamheten. Målet är alltid en hållbar, hälsosam, lättvårdad och produktiv boskap.

Genomisk testning

Det genomiska testet används för att bestämma avelsvärdet för ett djur som använder DNA. Genom index säger redan kalven vilken typ av gener djuret lämnar åt sitt avkomma. Detta är hur du påskyndar förverkligandet av ditt nötkreaturs mål!

Exteriör bedömning

Målet med den eksteriör bedömningen är att förbättra hållbarheten och lätthanteringen av dina djur. Resultaten av den strukturella utvärderingen gör det möjligt att förfina strukturen.

Djurhandeln

Förnyelse av djurmaterial är en viktig del av boskapen. Den genetiska nivån, både vad gäller produktion och struktur, kan också höjas genom att köpa djur. Vi handlar ansvarsfullt för djur.

 

 

 

 

 

 

Faba logo
Faba logo