User icon

Sonnit

Terve ja tuottava karja pienemmin kustannuksin

Tarjoamme asiakkaillemme kansainvälisesti laa­jimman ja monipuolisimman sonnivalikoiman. Teemme yhteistyötä kaikkien merkittävien jalos­tusyritysten kanssa mahdollistaen Faban asiakkaille parhaimmat ja tilan tavoitteisiin sopivimmat sonnit. Sonnivalinnassa painotamme niitä ominaisuuksia, jotka ovat suomalaisille maidontuottajille taloudel­lisesti tärkeimpiä. Faban tarjoamalla sonniainek­sella saat karjaasi tuotosta, pitoisuuksia, terveyttä sekä tasaisuutta. Tule mukaan menestykseen. Aina oikea siemen!

post image
post image
post image
post image
 • Terve ja kestävä eläinaines
 • Alhainen sukusiitosaste
 • Luotettavat jalostusarvot
 • Uusin geeniaines
 • Korkea tuotos
 • Korkeat maidon pitoisuudet
 • Tasainen maitomäärä
 • Robotille sopivat lehmät
 • Parhaat pitoisuudet
 • Taloudellinen tehokkuus
 • Monipuolinen valikoima
 • Hyvä hedelmällisyys
 • Hyvä rehuhyötysuhde
 • Sopusuhtainen koko
 • Ympäristöystävällinen
 • Kehittyvä karja

Aina oikea siemen

post image

SiemenPERUS

Sopii tiloille, jotka haluavat keskittyä tiettyihin sukuihin ja sukulinjoihin.

SiemenKASVU

Sopii kehittyville tiloille, joilla kasvutavoitteita.

SiemenPLUS

Sopii tiloille, jotka haluat maksimoida sonniaineksesta saatavat hyödyt.

Laaja sonnivalikoima

Faban sonnivalikoimassa on yli 200 lypsy- ja 150 liharotuista sonnia. Ayrshire-, holstein-, jersey– ja suomenkarjan sonnit tulevat pääosin VikingGeneticsin jalostusohjelmista, mutta etenkin holstein-valikoimaa täydennetään tuontisonneilla. Myös pienet lypsyrodut, kuten montbeliarde, brown swiss, guernsey ja maito-simmental tuodaan muualta.

Liharotusonnit jakaantuvat lypsyroturisteytyskäyttöön ja jalostus- sekä emolehmätuotantoon sopiviksi. Sonneissa on VikingGeneticsin omistamia, mutta huomattava osa on tuonteja. Kaikkiaan rotuja on käytössä 10: aberdeen angusblonde d’aquitainecharolaisherefordlimousin, simmental, highland cattledexter, piemontese ja galloway.

X-Vik-siemenellä eläinmäärä haltuun

Lajitellun siemenen käyttö on tehokasta tuotannonohjausta, eikä vain jalostusta. X-Vik-siemenellä saadaan 90 prosentin todennäköisyydellä lehmävasikka. Näin vasikat riittävät uudistukseen ja kaikkina kuukausina syntyy tarpeellinen määrä lehmävasikoita – vieläpä parhaista mahdollisista emistä! Laajan valikoiman löydät verkkokaupasta.

Ominaisuusryhmät

Faban sonniryhmät helpottavat sonnivalintoja. Niihin valitaan edelleen parhaista sonneista kunkin ryhmän vaatimukset parhaiten täyttävät yksilöt.

Sonnihaut

Tutustu sonnihauilla sonnien NAV- ja Interbull -indekseihin. Niiden avulla voit valita parhaille lehmillesi ja lupaavimmille hiehoillesi juuri oikean parituskumppanin.

Jalostusohjelmat

Käytössämme on kolmen erilaisen jalostusohjelman, pohjoismaisen VikingGeneticsin, saksalaisen Masterrindin sekä ranskalaisen Evolutionin sonnit.

VikingGenetics vastaa Suomen, Ruotsin ja Tanskan lypsykarjan jalostuksesta. Jalostusohjelmia on kolme: VikingHolstein, VikingRed ja VikingJersey. VikingRed pitää sisällään ayrshiren ja Ruotsin sekä Tanskan punaiset rodut.

Ennakkotilausannokset

Faba tuo vuosittain ennakkoon tilattavien liharotusonnien annoksia emolehmäkarjojen käyttöön. Annoksia tilataan vain juuri sen verran kuin niihin on tilauksia.

Aiheet

Toiminnot

Ajankohtaista

Faba logo
Faba logo