User icon

Sonnihaut

Sonnihaut lypsyroduille

Lypsyrotuisten sonnien arvosteluja voit katsoa joko NAV Sonnihaulla tai WwwSonnilla.

wwwSonni

WwwSonni-hausta löydät NAV Sonnihaun tavoin keinosiemennyssonnien NAV- ja Interbull-indeksit. Täältä näet myös suomenkarjan ja liharotuisten keinosiemennyssonnien indeksit. Näytöllä kerrotaan lisäksi sonnien rotukoostumukset. Ne perustuvat NAVin pohjoismaiseen sukutiedostoon, joka koostuu lähes 40 miljoonan eläimen tiedoista

NAV sonnihaku

NAVin sonnihaku sisältää kaikkien pohjoismaissa käytettävien holstein-, ayrshire- (pohjoismaiset punaiset) ja jersey-keinosiemennyssonnien jalostusarvot. Hakuehtoja ja lisähakuehtoja on useita. Lisäksi indeksipalkeissa on näkyvillä rakenneominaisuuksien optimit. NAV Sonnihausta pääsee myös suoraan Interbull-arvosteluihin.

Parhaat sonnit

Parhaat sonnit -haku sisältää ayrshire- ja holstein-sonnit, joiden gNTM tai NTM on vähintään +10, sekä suomenkarjasonnit, joiden NTM on vähintään 0.

Suomenkarjan keinosiemennyssonnit

Ks-käyttöön päässeet sonnit on suomenkarjan hakupalvelu.

SK-sonnien genotyypitystulokset

Suomenkarjan ks-sonnien genotyypitystulokset kaseiineista ja RP1-geenistä (Free = vapaa, Carrier = kantaja, terve).

Sonnihaut liharoduille

Liharotuisten eläinten hakupalveluja on kolme. Näistä  KS-sonnihaku, NAV Pihvihaku ja Parhaat liharotueläimet ovat vapaassa käytössä. Sonni- ja lehmähakupalvelu on avoin emolehmätarkkailuun kuuluville tiloille ja vaatii kirjautumisen.

KS-sonnihaku ja NAV Pihvihaku

KS-sonnihausta löydät liharotuisten keinosiemennyssonnien indeksit. Nav Pihvihausta löydät sonnien NAV-arvostelut.

Parhaat liharotueläimet

Parhaat liharotueläimet näyttää parhaiden sonnien ja lehmien indeksit.

Sonni- ja lehmähaku

Sonni- ja lehmähausta löydät parhaat kantakirjatut liharotusonnit sekä -lehmät. Sivuilla näkyvät  eläimet, joiden omistaja on antanut luvan tiedon näyttämiseen. Sonni- ja lehmähaku-palvelu on avoin emolehmätarkkailuun kuuluville tiloille ja vaatii kirjautumisen.

Aiheet

Ajankohtaista

Faba logo
Faba logo