User icon

Uutiset

Ajankohtaista liharotujen genomitestauksesta

Julkaistu 7.12.2022

Ajankohtaista liharotujen genomitestauksesta

Liharotujen genomitestaus 

Liharotujen ensimmäinen genomiarvostelun tulokset julkaistaan vuoden 2023 ensimmäisen arvostelun yhteydessä maaliskuussa. Tässä tiedotteessa on tiivistelmä genomiarvostelutilanteen tämän hetkisestä tilanteesta.

Tilaa tulevalla poikimakaudella syntyville vasikoille DNA-korvamerkit, niin genomitestaus onnistuu helpoiten.

Genomitestillä voidaan määrittää eläimen jalostusarvo DNA:n avulla. Genomi-indeksit kertovat jo vasikkana millaisia geenejä eläin tulee jättämään jälkeläisilleen. Näin vauhditetaan karjan tavoitteiden toteutumista! 

Genomitestin hinta (lihakarja) 

  • Kaikki näytetyypit 24,30 e / näyte + alv  

 Laskurivit muodostuvat, kun näyte toimitetaan analysoitavaksi. Laskut toimitetaan asiakkaille kuun vaihteessa.  

Genomitestien tilaaminen   

Genomitestejä pääsee tilaamaan Minun Maatilani -palvelun kautta. Ohjeet tilausohjelman käyttöönottoon ja käyttöön löytyvät Faban kotisivuilta: Karjan kehittäminen > Genomitestaus. Tilausten tekeminen ennen näytteiden lähettämistä nopeuttaa näytteiden käsittelyä huomattavasti. 

Allflexin DNA-korvamerkit tilausohjelma tunnistaa automaattisesti. Jos käytössä on AgroTag Genomerkit, voi näytetyypin vaihtaa kudosnäytteeksi näytetyyppivalikon kautta.    

DNA-korvamerkit   

Näytteenotto sujuu helpoiten DNA-korvamerkeillä. HUOM! DNA-korvamerkkeihin ei automaattisesti sisälly genomitestitilausta. Näytteitä ei käsitellä, jos niille ei ole tehty genomitestitilausta. Näytteiden jouhevan käsittelyn takaamiseksi on tärkeää tarkistaa genomitestitilaukset ja mahdolliset poistettavat näytteet ennen näytteiden lähettämistä.   

Näyteseuranta Minun Maatilani -palvelussa   

Genomitestien etenemistä voi seurata aina tilauksesta tuloksiin Minun Maatilani -palvelun kautta. Näyteseuranta -toiminto on osa muokattavia raportteja. Ohjeet näyteseurannan käyttöönottoon ja tulkintaan löytyvät Faban kotisivuilta: Karjan kehittäminen > Genomitestaus.  

Genomiset jalostusarvot  

Ensimmäiset genomiset jalostusarvot julkaistaan vuoden 2023 ensimmäisen liharotujen arvostelun yhteydessä. Laskenta alkaa 20.3.2023 maanantaina. Jotta eläin on mukana laskennassa, DNA-näytteen pitää olla toimitettu Fabalabiin viimeistään 20.1.2023 mennessä. Genomiset jalostusarvot lasketaan seuraaville roduille: aberdeen angus, hereford, charolais, limousin ja simmental. 

Koko liharotujen jalostusarvojen laskentajärjestelmä uudistuu siten, että siirrytään käyttämään ns. monen rodun single-step-mallia. Kaikki informaatio on laskennassa samalla kertaa mukana ja myös ensimmäisen polven risteytykset tulevat saamaan jalostusarvot. 

Genomitestin yhteydessä automaattisesti julkaistavat DNA-tulokset tautigeeneistä ja perinnöllisistä ominaisuuksista  

Genomitestauksen yhteydessä julkaistaan automaattisesti useita DNA-tuloksia tautigeenien ja perinnöllisten ominaisuuksien suhteen. Tutkittava eläin tarkistetaan kaikkien saatavilla olevien testien suhteen, mutta tulosten julkaisussa käytetään roturajoitteita, jotta tulosjoukko pysyy luettavana. Rodulle tärkeiden tulosten lisäksi kaikki tautigeenien kantaja-tulokset julkaistaan rodusta riippumatta. Tulokset näkyvät Minun Maatilani -palvelussa näyteseurannan ja eläimen eläinkortin kautta. Ajantasainen lista automaattisesti julkaistavista tuloksista löytyy Faban kotisivuilta: Karjan kehittäminen > Genomitestaus. Tällä hetkellä julkaistavia tuloksia ovat:

Automaattisesti julkaistavat DNA-tulokset  AAN  CHA  HER  LIM  SIM 
Ataksia    Kyllä       
Brown Swiss Haplotype 2, BH2          Kyllä 
Developmental Duplication, DD  Kyllä         
Hypotrikoosi, HY      Kyllä     
Mandibulofacial Dysostosis, MD    *UUTTA 11/2022*      Kyllä     
Nupous  Kyllä  Kyllä  Kyllä  Kyllä  Kyllä 
Retinitis Pigmentosa 1, RP1  Kyllä  Kyllä  Kyllä  Kyllä  Kyllä 

Polveutumisen vahvistuminen / SNP-polveutumismääritys  

Eläimen polveutuminen tarkistetaan genomitestin yhteydessä automaattisesti, jos emä ja/tai isä on jo aiemmin genomitestattu. Sopivia sukulaisia etsitään kaikkien genomitestattujen eläinten joukosta. Mikäli DNA-tulosten ja rekisteriin merkittyjen polveutumistietojen välillä havaitaan ristiriitaa, eläin saa ”ilmennyt epäselvyys” -merkinnän. Fabalab käsittelee merkinnän saaneiden eläinten eli nk. virhelistan tietoja automaattisesti ja ottaa tilaan yhteyttä.Jos emä on genomitestattu ja emäksi vahvistunut ja isätiedon suhteen havaitaan ristiriitaa, isätiedon muutos käsitellään automaattisesti ilman erillistä yhteydenottoa. Tila saa tehdystä isätiedon muutoksesta automaattisen ilmoituksen sähköpostilla. 

SNP-polveutumismääritys perustuu genomitestaukseen eli määrityksen yhteydessä eläimelle julkaistaan kaikki samat DNA-tulokset kuin genomitestauksen yhteydessä. SNP-polveutumismäärityksen ja genomitestauksen ero tulee tavasta, jolla Fabalab käsittelee näytteitä ja tuloksia. SNP-polveutumismäärityksen tilaamista suositellaan, jos polveutumistiedoissa epäillään virhettä, eläimen isä ja/tai emä genomitestataan samaan aikaan jälkeläisen kanssa tai eläin ei täytä genomitestauksen kriteereitä. Lisätiedot ja tilaukset: fabalab@faba.fi 

Aiheet

Ajankohtaista

Arkisto

Faba logo
Faba logo