User icon

Menestystarinat

Neljä lehmävasikkaa joka kuukausi

Julkaistu 7/14/2021

Neljä lehmävasikkaa joka kuukausi

Kangasniemeläisellä Jaana ja Juha Häkkisen omistamalla KorpiFarmi Oy:llä on vuosien ajan vahvasti panostettu karjan kehittämiseen. Tärkeänä työkaluna tilalla on suunnitelmallinen X-Vik-sonnien käyttö. Sukupuolilajiteltujen sonnien käyttöä on vuosittain lisätty ja tällä hetkellä käyttöprosentti on 31,6 %.

Tilan eläimet on jaettu karkeasti kolmeen ryhmään: paras kolmannes siemennetään X-Vik-sonneilla, heikoin kolmannes liharotusonneilla ja lopuille käytetään tavallista siementä. Kaikki syntyneet lehmävasikat genomitestataan.

Tilan jalostussuunnitelma päivitetään vuosineljänneksittäin yhdessä Faban jalostusasiantuntija Helena Korkeen kanssa. Tällöin käydään läpi tavoitteet, rakennearvostellaan eläimet ja tehdään paritussuunnitelmat. Nykyisen FabaJASUn eläinvirtaennuste on koettu hyväksi apuvälineeksi lypsyeläinten määrän suunnittelussa.

Jaana Häkkisen ja karjamestari Heidi Brandtin mukaan X-Vik-sonnien tehokkaasta käytöstä on ollut paljon hyötyä. Sukupuolilajiteltujen sonnien avulla pystytään paremmin suunnittelemaan, mistä lehmistä halutaan karjan tulevaisuuden lypsäjät. ”Haluamme karjaan huomaamattomia lehmiä, eli lehmiä, joilla on hyvä tuotos, hyvät sorkat sekä hyvät terveys- ja rakenneominaisuudet. Näille lehmille käytetään aina X-Vik-sonnia”, Heidi kertoo. Robottilypsyssä tuotannon tasainen suunnittelu on tärkeää ja X-Vik-sonneja käytetään myös tuotannon tasaisuuden säätämisessä. ”Joka kuukausi pitää syntyä neljä lehmävasikkaa”, Heidi jatkaa. Mahdollisten ylimääräisten hiehojen myynti ja liharoturisteytyksistä saadut korkeammat välitysvasikkatulot on koettu hyvänä lisätulona.

Jaana ja Heidi pitävät Faban verkkokaupassa olevaa X-Vik-sonnien valikoimaa todella hyvänä. Mieleisiä sonneja löytyy lajiteltuna sekä holsteineista että ayrshireistä. ”Arvostamme pohjoismaisia ja suomalaisia sonneja, koska ne on testattu pohjoismaisissa olosuhteissa ja pohjoismaisella ruokinnalla”, Heidi kertoo. ”Vaihtuva sonnivalikoima tuo käyttöön paljon uutuuksia ja se on todella hyvä asia. Genomiaikana samaa sonnia ei kannata käyttää liian kauan, eikä liian paljon”, Jaana jatkaa.

X-Vik-siemen käytön hyödyt KorpiFarmi Oy:llä

  •  Parantaa taloudellista tulosta
  •  Tiedetään varmasti, minkä lehmän jälkeläiset ovat tulevaisuudessa tuotannossa
  •  Tuotannon tasaisuuden suunnittelu helpottuu
  •  Tiinehtyvyys ei poikkea normaalisiemenestä

Tila:

  • KorpiFarmi Oy, Kangasniemi
  • Omistaja: Juha ja Jaana Häkkinen
  • 133 lehmää

Ajankohtaista

Kategoriat

Blogi

Arkisto

Faba logo
Faba logo