User icon

Blogi

Mitä jos aloittaisit vuoden 2021 uudella jalostusohjelmalla ja kasvattaisit karjasi tuottoja?

Julkaistu 2/1/2021

Mitä jos aloittaisit vuoden 2021 uudella jalostusohjelmalla ja kasvattaisit karjasi tuottoja?

Onko mahdollista saada 9 % enemmän tuottoa lehmää kohti? Kyllä. Tämän todistaa risteytyseläimistä tehty laaja tieteellinen tutkimus, jossa vertailtiin ProCROSSlehmiä puhtaisiin holsteineihin. Minnesotan Yliopiston tekemässä tutkimuksessa ProCROSS-lehmien terveys ja hedelmällisyys osoittautuivat puhdasrotuisia paremmiksi. Tämän ansiosta ne olivat myös kestävyydeltään parempia verrattuna samoissa karjoissa olleisiin holsteinrotuisiin lehmiin. ProCROSS-lehmien tuotos oli jonkun verran alhaisempi (400 kg kolmannella lypsykaudella), mutta kuiva-ainetuotos (rasva + valkuainen) oli korkeampi kuin puhtailla holsteinlehmillä.

Kun kestävyys paranee, uudistushiehojen tarve vähenee. Uudistushiehojen pienempi määrä on yksi risteystysstrategian positiivisista sivuvaikutuksista. Hiehon kasvatuskustannus voi nimittäin olla jopa 1500–2000 euroa, tilan tuotannon tehokkuudesta riippuen. Mikä tilanne on karjassasi – millaisia mahdollisuuksia karjassasi olisi, jos pystyisit vähentämään uudistushiehojen määrää nostamalla lypsylehmien kestävyyttä?

Risteytyksen tuomia positiivisia vaikutuksia usein epäillään. Useat tutkimukset kuitenkin osoittavat, että erilaisten rotujen yhdistämisestä koituu useita positiivisia vaikutuksia, kun heteroosin vaikutukset nähdään yksittäisissä eläimissä. Onhan risteyttämistä hyödynnetty muilla eläinlajeilla ja muilla maatalouden osa-alueilla jo vuosikymmeniä. Lisäksi tanskalaiset tutkimukset osoittavat, että risteytyksistä saadaan hyötyä kaikilla management-tasoilla niin korkea- kuin matalatuottoisissa karjoissa. Risteyttäminen voisi toimia siis sinunkin karjassasi?

Risteyttäminen on huippu juttu – voitko olla hyödyntämättä sitä taloudellisen tuloksen parantamisessa?

Hielke Wiersma, Product Manager, VikingCross, VikingGenetics

Kirjoittaja vastaa ja kehittää VikingGeneticsin risteytysohjelmia.

Ajankohtaista

Kategoriat

Blogi

Arkisto

Faba logo
Faba logo