User icon

Blogi

Yhteinen tavoitteemme on pitää osuuskuntamme kehittyvänä ja elinvoimaisena.

Julkaistu 7/31/2020

Yhteinen tavoitteemme on pitää osuuskuntamme kehittyvänä ja elinvoimaisena.

Poikkeuksellinen kevät mullisti suomalaisten elämän. Elämään tuli yllätysvieras, joka aiheutti epävarmuutta, pelkoa ja uudenlaisia toimintatapoja. Maatilan arkeen poikkeustila ei tuonut huomattavia muutoksia, lehmät ruokitaan ja lypsetään normaalisti ja peltotyöt on aloitettu. Lähikontaktit ovat vähentyneet ja hygieniaohjeita noudatetaan. Maatalouden ja suomalaisen ruoan arvostus on noussut. Meillä viljelijöillä ja maatalousalan toimijoilla, kuten Faballa, on tärkeä tehtävä alkutuotannon varmistajana.

Olen toiminut Faban hallituksen jäsenenä 4 vuotta. Työ on paitsi vastuullista toiminnan tarkkailua ja ohjausta, myös vaikuttamista suoraan navetasta osuuskunnan tulevaisuuteen. Faban hallitukseen kuuluu tällä hetkellä 6 viljelijäjäsentä sekä edustajiston puheenjohtaja, joka osallistuu kokouksiin. Hallitus huolehtii hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Tehtävänämme on ohjata ja valvoa, että yhtiö toimii omistajien asettamien tavoitteiden ja strategian mukaisesti. Faban strategia määrittelee yhtiön tavoitteet, kehityksen ja toimintatavat tulevaisuudelle. Hallitus varmistaa, että yhtiön johtamiseen on parhaat mahdolliset resurssit ja toimintamahdollisuudet. Hallituksen katse on tiukasti tulevaisuudessa samalla, kun pidämme huolta siitä, että osuuskunta toimii myös tänään. Tämä onnistuu parhaiten, kun meillä on aktiivisia jäseniä.

Hallitustyöskentely on ensisijaisesti vuorovaikutusta Faban johdon kanssa. Tuemme omalla osaamisellamme ja kokemuksellamme Faban tulevaisuuden kilpailukykyä ja menestysmahdollisuuksia. Tavoitteenamme on pitää oma osuuskuntamme elinvoimaisena ja kehittyvänä tulevaisuuden haasteiden kohdatessa.

Terveisiä pellolta ja hallituksesta!

Andreas Johansson, lypsykarjatilallinen Heisalasta, Faban hallituksen jäsen

Ajankohtaista

Kategoriat

Blogi

Arkisto

Faba logo
Faba logo