User icon

Blogi

Hiehot vientiin vai teuraaksi?

Julkaistu 2/25/2020

Hiehot vientiin vai teuraaksi?

Suomessa on jalostuksellisesti hyvälaatuinen lypsykarja-aines. Suomalaisten lehmien keskituotos on maailman kärkikastia. Hyvin monen tilan keskituotos yltää yli 12 000 EKM kiloon. Lisäksi eläinten terveys ja terveysominaisuudet ovat maailman huippuluokkaa. Suomalainen ayrshire on erittäin arvostettu Venäjän markkinoilla ja sen imago on korkealla. Meillä on mahdollisuuksia saada vientieläimistä hyvä hinta.

Tanskalaiset ja baltit ovat aktivoituneet eläinaineksen viennissä. Sisaryrityksemme Viking Danmark myy hiehoja Venäjälle ja Puolaan yli 6000 hiehon vuosivauhdilla ja on onnistunut hyödyntämään pohjoismaisen holstein -lehmän hyvää imagoa hinnoittelussaan. Baltian maat sen sijaan myyvät ylimääräisiä vasikoita ja hiehoja edulliseen hintaan ympäri Euroopan etsien kuitenkin maksukykyisiä ostajia Venäjän lisäksi muista maidontuotantoaan laajentavista entisistä neuvosto maista; mm. Ukraina, Kazastan, Georgia.

Kotimaan jalostuseläinkaupan rakenne on muuttunut muutamassa vuodessa. Markkinat ovat muuttuneet kysyntävoittoisiksi. Laajentavat tilat tarvitsevat nopeasti rakennuslaajennuksen jälkeen navetan täyteen tuottavia lehmiä. Toisaalta ylimääräisille hiehoille on rajoitetusti tilaa ja usein hyväkin lehmäaines siemennetään liharodun siemenellä. Lypsyrotuisista hiehoista saattaa alueellisesti olla jopa pulaa.

Jos vertaamme jälleen Tanskaan, niin siellä käytetäänn jopa enemmän kuin Suomessa liharotuisia sonneja lypsyrotuisten lehmien siemennyksissä. Samalla kuitenkin jalostuksellisesti parhaat lehmät ja hiehot siemennetään sukupuolilajitellulla x-siemenellä, jolloin varmistetaan, että parhaista saadaan uudistuseläimet kotikarjaan. Tilan ja eläinaineksen imago ja kilpailukyky jatkaa nousuaan.

Haastankin suomalaiset karjanomistajat asettamaan eläinaineksen kehittämiselle selkeät strategiset tavoitteet jalostussuunnitelman tekovaiheessa – Parhaiden lehmien hiehot omaan uudistukseen, ”varahiehot” kotimaan laajentaviin karjoihin tai vientiin ja lihantuotantoon sonnivasikat ja rajattu määrä liharoturisteytyksiä.

Kirjoittaja: Hannu Myllymäki, tuoteryhmän ja liiketoiminnan kehitysjohtaja

Ajankohtaista

Kategoriat

Blogi

Arkisto

Faba logo
Faba logo