User icon

Sonnihaut

Sonnihaut lypsyroduille

Lypsyrotuisten sonnien arvosteluja voit katsoa joko NAV Sonnihaulla tai WwwSonnilla.

NAV Sonnihaku

NAV Sonnihaku sisältää kaikkien pohjoismaissa käytettävien holstein-, ayrshire- (pohjoismaiset punaiset) ja jersey-keinosiemennyssonnien jalostusarvot sekä rotuosuudet. Rotuosuudet perustuvat NAVin pohjoismaiseen sukutiedostoon, joka koostuu lähes 40 miljoonan eläimen tiedoista. Hakuehtoja ja lisähakuehtoja on useita. Lisäksi indeksipalkeissa on näkyvillä rakenneominaisuuksien optimit. NAV Sonnihausta pääsee myös suoraan Interbull-arvosteluihin.

wwwSonni

WwwSonni-hausta löydät NAV Sonnihaun tavoin keinosiemennyssonnien NAV- ja Interbull-indeksit. Hausta löytyvät myös sonnien DNA-tulokset. Täältä näet myös suomenkarjan ja liharotuisten keinosiemennyssonnien indeksit.

Parhaat sonnit

Parhaat sonnit -haku sisältää ayrshire- ja holstein-sonnit, joiden gNTM tai NTM on vähintään +10, sekä suomenkarjasonnit, joiden NTM on vähintään 0.

Suomenkarjan keinosiemennyssonnit

Keinosiemennyskäyttöön päässeet suomenkarjan sonnit.

SK-sonnien genotyypitystulokset

Suomenkarjan ks-sonnien genotyypitystulokset kaseiineista ja RP1-geenistä (Free = vapaa, Carrier = kantaja, terve).

Sonni- ja lehmähaut liharoduille

 

Faba PihviHausta löydät liharotuisten keinosiemennyssonnien jalostusarvot ja muut tiedot sekä yksityisten karjojen liharotuisten kantakirjattujen eläinten tiedot, jos omistaja on Faban tietojen näyttämiseen valtuuttanut. Faba PihviHaku on osa Minun Maatilaani ja löytyy Faba-valikosta.

NAV Pihvihaku, wwwSonni ja Parhaat liharotueläimet ovat kaikkien käytettävissä. Sonni- ja lehmähaku on avoin emolehmätarkkailuun kuuluville tiloille ja vaatii kirjautumisen. Tässä palvelussa näkyy yksityisten karjojen liharotuisten kantakirjattujen eläinten tiedot, jos omistaja on Faban tietojen näyttämiseen valtuuttanut.

Jos haluat eläimesi näkyviin Faba PihviHaussa ja Sonni- ja lehmähaussa, ota yhteyttä Faban asiakaspalveluun.

WwwSonni ja NAV Pihvihaku

WwwSonnista löydät liharotuisten keinosiemennyssonnien indeksit. Nav Pihvihausta löydät sonnien NAV-arvostelut.

Faba PihviHaku

Liharotuisten ks-sonnien jalostusarvot ja muut tiedot sekä yksityisten karjojen liharotuisten kantakirjattujen eläinten tiedot (omistajan valtuutuksella). Minun Maatilani Faba-valikossa.

Parhaat liharotueläimet

Parhaiden liharotuisten sonnien ja lehmien indeksit.

Sonni- ja lehmähaku

Sonni- ja lehmähausta löydät parhaat kantakirjatut liharotusonnit sekä -lehmät. Sivuilla näkyvät  eläimet, joiden omistaja on antanut luvan tiedon näyttämiseen. Sonni- ja lehmähaku-palvelu on avoin emolehmätarkkailuun kuuluville tiloille ja vaatii kirjautumisen.

Aiheet

Ajankohtaista

Faba logo
Faba logo