User icon

Jalostusarvot

Jalostusarvot mittaavat lehmien ja sonnien perinnöllistä tasoa. Jalostusarvon ennusteet ovat jalostajan tärkein työkalu eläinten valinnassa. Jalostusarvon ennusteet kuvaavat, millaisia jälkeläisiä lehmän tai sonnin odotetaan tuottavan.

Kaikki jalostusarvon ennusteet (paitsi sonnien uusimattomuusprosentti) lasketaan pohjoismaisesta aineistosta ja laskennassa on mukana suomalaisten sonnien ja lehmien tietojen lisäksi myös tanskalaisten ja ruotsalaisten sonnien ja lehmien tiedot. Jalostusarvon ennusteet laskee Pohjoismainen jalostusarvosteluyhdistys NAV, jonka omistavat Faba, Växa Sverige Ruotsista ja SEGES Tanskasta.

post image

Pohjoismainen kokonaisjalostusarvo – NTM

NTM otettiin käyttöön vuonna 2008. Vuosien aikana NTM:n on lisätty ominaisuuksia ja tämä on parantanut NTM:n taloudellista arvoa. NTM sisältää kaikki taloudellisesti tärkeät ominaisuudet, joista on käytössä jalostusarvostelu. NTM sisältää monia käyttöominaisuuksia, ja vaikka näillä ominaisuuksilla on epäsuotuisa perinnöllinen yhteys tuotokseen, perinnöllistä edistymistä on silti saavutettu samanaikaisesti tuotoksessa ja käyttöominaisuuksissa.

Käyttöominaisuuksien korostaminen NTM:ssa on karjanomistajien toiveiden mukaista ja karjanomistajat ovat ohjanneet NTM:n rakentamista. Tavoitteena on yhdistää eri ominaisuudet optimaalisesti, jotta saavutetaan paras taloudellinen tulos. NTM:ssä mukana olevien ominaisuuksien suhteellinen taloudellinen painotus perustuu tulevaisuuden hintoihin ja tuotanto-olosuhteisiin. Näin ollen jalostustavoite heijastaa karjanomistajien nykyisiä ja tulevia tarpeita eläinaineksen suhteen.

NTM:n ominaisuudet

 • Tuotos
 • Kasvu
 • Hedelmällisyys
 • Poikimaominaisuudet
 • Utareterveys
 • Muut hoidot
 • Sorkkaterveys
 • Utarerakenne
 • Jalkarakenne
 • Lypsettävyys
 • Luonne
 • Kestävyys
 • Vasikan elinvoima

Aiheet

Toiminnot

Ajankohtaista

Lisätietoa jalostusarvostelusta

Faba logo
Faba logo