Provtagning

Fabalab erbjuder besättningsägare olika DNA-analyser för både mjölk- och köttboskap som stöd för avels- och uppfödningsarbetet. På undersökningarnas egna sidor finner man följebrev som sänds tillsammans med proverna, och anvisningar om hur man beställer undersökningar och provtagningsförnödenheter.

Provtyper

I dagens läge har man tre olika typer av prov i användning: vävnad, blod och hår. Man kan ta vävnadsprov när man fäster DNA-öronmärken. Blodprov kan man ta med TEGO Card -metoden eller i EDTA-rör. Avelsspecialisten eller veterinären kan ta blodprov i EDTA-rör. Vävnads-, TEGO- och hårprov kan djurägaren själv ta. Det är möjligt att beställa flera olika undersökningar av samma prov.

DNA-öronmärken

Då du använder DNA-öronmärken kan du lätt ta vävnadsprov av djuren i samband med att du fäster öronmärkena. I dagens läge används två olika tillverkares öronmärken, Allflex DNA-öronmärken och Caisley AgroTag GenoMärken. I samband med fastsättningen av öronmärken bör man noggrant kontrollera, att födelsesignum på provröret och öronmärket stämmer överens. Tillsammans med Allflex DNA-öronmärken skickar vi en av de postförpackningar som behövs vid postningen av prover per tio prover . Du kan beställa flera postförpackningar via Fabas webbshop, om du behöver mera eller om du använder dig av AgroTag Genomärken.

Hur beställa DNA-öronmärken

DNA-öronmärkena är officiella öronmärken som är godkända av Evira och man kan beställa den via Min Gård-tjänsten på samma sätt som övriga öronmärken. Som hjälpmärke kan man välja eSelect-, eKnapp- eller vanligt märke. Priset beror på hurudant hjälpmärke man valt. Man bör alltid beställa DNA-öronmärken som nya lediga öronmärken. Som ersättningsmärken duger DNA-öronmärkena inte.

DNA-öronmärkestång

Det finns egna öronmärkestänger för fastsättning av Allflex DNA-öronmärken och AgroTag GenoMärken. Du kan beställa Allflex DNA-öronmärkestång från Fabas nätbutik.

Provtagning

Det är på provtagarens ansvar att kontrollera djurets födelsesignum, öronnummer och namn innan man tar provet. Alla identifieringsuppgifter bör antecknas med tydlig handstil på provet, om uppgifterna inte redan är färdigt märkt på provet. Vi rekommenderar att man använder skyddshandskar vid provtagningen eller att man åtminstone tvättar händerna noggrant före provtagningen samt mellan provtagningarna, om man vid samma tillfälle tar prover av olika djur. På så sätt minskar riskerna för att provet kontamineras av andra djurs lösa hår eller DNA.  Djuren får heller inte komma åt att slicka varandra före provtagning.

Förvaring av prover

Man bör förvara de vävnads- och EDTA-blodprover som väntar på postning svalt, exempelvis i kylskåpet. Man behöver inte frysa ner proven. Hår- och TEGO-blodprov bevaras i rumstemperatur, men vi rekommenderar att man också förvarar dem svalt.

Våra vanligaste provtyper, vävnads-, hår- och TEGO-blodprov klarar lagring bra, om man tagit proven omsorgsfullt och de förvaras sakenligt. En uppskattad bevaringstid för vävnadsprover är ungefär ett år. Vi rekommenderar dock att man sänder prover regelbundet, med högst 2-3 månaders intervall.

Att posta proverna

Vi rekommenderar att ni skickar proven så snabbt som möjligt efter att ni tagit dem. TEGO- och hårprov kan postas i returkuvertet, som man fått med provtagningspaketet. För postandet av vävnads- och blodprov krävs den svart-gula förpackningen.

Proverna bör skickas till adressen:

Fabalab-palvelut
PB 95
15871 Hollola