User icon

DNA-määritykset

Fabalab-palvelut tarjoaa karjanomistajille erilaisia DNA-määrityksiä jalostus- ja kasvatustyön tueksi. Tutkimukset kestävät 4–5 viikkoa. Tulokset ilmoitetaan kirjallisesti tilaajan valinnan mukaan joko sähköpostilla tai kirjeenä.

Lypsykarjan DNA-määritykset

Lypsykarjalle on saatavissa DNA-määritykset nupouden, beta-kaseiinin, kappakaseiinin, RC-geenin, BLAD:n, CVM:n, BY:n ja FMO3:n määrittämiseen.
Lue lisää

Lihakarjan DNA-määritykset

Lihakarjalle on saatavissa DNA-määritykset nupouden, beta-kaseiinin, kappakaseiinin, hypotrikoosin, ataksian, DD:n, NH:n, AM:n ja CA:n määrittämiseen.
Lue lisää

Polveutumismääritys

Eläimen polveutuminen voidaan varmistaa polveutumismäärityksellä vertaamalla vanhempien ja jälkeläisen DNA-tietoja toisiinsa.
Lue lisää

Sekakaksosten hedelmällisyysmääritys

Sekakaksosena syntyneillä lehmävasikoilla esiintyy usein hedelmättömyyttä sekä lisääntymiseen liittyviä kehityshäiriöitä. Hedelmällisyysmäärityksellä voidaan määrittää onko sekakaksosena syntynyt lehmävasikka hedelmällinen.
Lue lisää

Näytteenotto

Käytössä on kolme erilaista näytetyyppiä: kudos, veri ja karva. Kudosnäytteitä voi ottaa DNA-korvamerkeillä. Verinäytteen voi ottaa TEGO Card -menetelmällä tai EDTA-putkeen. Samasta näytteestä on mahdollista tilata useita eri tutkimuksia.
Lue lisää

Nautojen perinnölliset sairaudet

Perinnöllisiä sairauksia esiintyy kaikilla nautaroduilla. Rodun yleisyys, tutkimusten määrä ja sairauden vakavuus vaikuttavat oleellisesti siihen, mille sairauksille tai ominaisuuksille ryhdytään kehittämään DNA-testejä.
Lue lisää
Faba logo
Faba logo