User icon

Yksinsiemennys

Seminologin tekemä yksinsiemennys on mahdollista, kun tilalla on siemennykseen sopiva rauhallinen ja turvallinen paikka.

post image

Siemennykset, tarkastukset ja muut toimenpiteet on helppo suorittaa turvallisesti ja jopa yksin, kun navetassa on mietitty hyvät hoitoalueratkaisut. johon siemennettävä eläin voidaan ottaa kiinni odottamaan seminologia. Toimenpiteen jälkeen eläin irrotetaan sovitun mukaisesti. Siemennystiedot ja muut löydökset kirjataan ja tallennetaan asiakkaan käytäntöjen mukaisesti

Sujuva yksinsiemennys -palvelussa säästyvät käyntiaikamaksut ja yksinsiemennys-maksu!

Sovitaan toimintatavoista yhdessä

Yksinsiemennyksen yksityiskohdista sovitaan aina karjanomistajan ja paikallisten seminologien kanssa. Ohjeet tehdään kirjallisesti ja tallennetaan tietokantaan, josta kaikki tilalla käyvät seminologit löytävät ne

Yksinsiemennyksen tulee olla turvallista sekä työntekijälle että eläimelle. Kun eläimen kiinniotto ja irrotus tapahtuu sujuvasti ja helposti on vaikutus tiinehtyvyyteenkin positiivinen. Siemennys eläimen ollessa samalla tasolla helpottaa teknisesti siemennystä ja rauhallinen toiminta luo hyvät edellytykset tiinehtymiselle.

Tautiriski pienenee navetassa, kun siemennettävä eläin on lähellä sisääntuloa. Näin vältetään ylimääräiset kontaktit navetan muihin eläimiin.

Teemme siemennyksen helpoksi

  • 360 pv vuodessa
  • Avustajaa ei tarvita paikalle
  • Siemennykset ja tarkastukset tallennetaan viivytyksettä ja sovitusti tilan ohjeen mukaisesti – myös asiakkaan ohjelmiin (esim. SenseHub, robotti).
  • Eläinten kiinniotto ja irrotus sovitun mukaisesti
  • Eläinten hedelmällisyys paranee / ei heikkene
  • Siemennys sujuu teknisesti hyvin
  • Eläin ei pääse liikkumaan siemennystä häiritsevästi
  • Eläin samalla tasolla seminologin kanssa
  • Hoitoalueelle helppo pääsy. Siemenannos mahdollisimman nopeasti oikeaan paikkaan
  • Eläimet saadaan rauhallisesti kerättyä hoitoalueelle, jolloin eläimen hormonieritys tukee tiinehtymistä

Aiheet

Toiminnot

Ajankohtaista

Faba logo
Faba logo