User icon

Blogg

Fullmäktigeval – ställ upp som kandidat! 

Julkaistu 9/15/2023

Fullmäktigeval – ställ upp som kandidat! 

Under vårens och sommarens lopp har man förberett Fabas representantskapsval som ordnas nu under hösten. Precis såsom tidigare, önskar man aktiva medlemmar till fullmäktige, som följer med hur världen omkring utvecklas och som är intresserade av att utveckla Fabas verksamhet.

Husdjursaveln och de tjänster som hör samman med avelsarbetet är ryggraden i Fabas verksamhet. Vid sidan av dem har man under de senaste åren satsat på handeln med förnödenheter, djurens hälsovård och produktionstjänster. Den bärande tanken har varit att bygga upp en fungerande helhet av olika branscher.

I stadgarna och i lagen finns det inte så värst många uppgifter för fullmäktiget bestämda, men de som finns är stora och ansvarsfulla. Bland rutinuppgifterna är att fastställa bokslut och verksamhetsberättelse, att godkänna budget och verksamhetsplan samt att välja medlemmar till styrelsen. Dessutom kräver eventuella förändringar av stadgarna alltid ett beslut från fullmäktige.

Vid sidan av sina officiella uppgifter, fungerar representantskapet som en kanal för kommunikationen mellan Fabas styrelse samt operativa ledning och medlemmarna. I allmänhet har medlemmarna en låg tröskel att ta kontakt med en ledamot i fullmäktige och på så sätt få sin röst hörd. Ett flertal medlemmar i fullmäktige har dessutom någon extra ansvarsuppgift. Förvaltningsgranskarna, det beredande utskottet samt ordförandes och viceordförandes uppgifter utgör utsiktsplatser där man ser längre in i förvaltningen. Fullmäktigeledamöter är också med i de ansvarstyngda avelsutskotten och VikingGenetics raskommittéer.

En medlem i fullmäktige behöver inte vara någon särskild expert på förädling eller yrkesmänniska inom företagsamhet. Grundkunskaperna räcker. Under fullmäktigeperioden ordnas korta skolningar och föreläsningar, med vilkas hjälp man kan repetera sina kunskaper och utveckla dem. De viktigaste förutsättningarna är att man är intresserad och är redo att ta ansvar. Till fullmäktige vill man framför allt ha vanliga människor som kommer från olika bakgrund och som kan använda eget huvud.

Paavo Karhu, Faba anl., styrelsens ordförande

Ajankohtaista

Kategoriat

Blogg

Arkisto

Faba logo
Faba logo