User icon

Nyheter

Just nu är det rätt tid att satsa på att utveckla den egna verksamheten!

Julkaistu 6/1/2023

Just nu är det rätt tid att satsa på att utveckla den egna verksamheten!

En medlem har möjlighet att påverka i andelslaget med fyra års mellanrum genom att rösta i representationsvalet. De medlemmar, som ställer upp som kandidater och blir valda till fullmäktige, har egentligen möjlighet att påverka hela tiden.

En plats i fullmäktige ger en inblick i ett modernt andelslags verksamhet och i utvecklandet av dess tjänster och näringsverksamhet. Den viktiga uppgiften för en medlem i fullmäktige är att vara den som lyfter fram medlemskårens åsikter och behov till nytta för alla gemensamt. Representantskapet ger också en möjlighet att lära sig och utvecklas i att administrera ett kooperativt företag.

Borde man alltså nu, när det känns som om man redan har tillräckligt med jobb, gå med för att arbeta och utveckla gemensamma frågor? Ja, det bör man och det lönar sig! Just nu är det dags att satsa på att utveckla den egna branschen genom att ställa upp som kandidat och aktivt ta del i att bygga upp andelslagets framtid. Till Fabas fullmäktige behövs kunniga och förstående mjölk- och köttproducenter, som känner det moderna husdjursföretagets behov, och berättar om dem som riktlinjer för utvecklingsarbetet. Hela branschen och därmed också Faba bygger upp sin framtid.

Alla medlemmar drar desto mera nytta av sitt andelslag och dess framgångar, ju bättre man tillsammans klarar av att styra verksamheten på frågor som bäst stöder utvecklandet av verksamheten inom husdjursföretagen.

Genom att verka inom Fabas fullmäktige får man samtidigt själv energi, som hjälper i vardagen. Mångsidig kunskap om andelslaget och en möjlighet att regelbundet höra experter inom branschen, är resurser också då det gäller att utveckla sin egen verksamhet. Då man jobbar i fyra år tillsammans med andra husdjursföretagare och bygger upp nätverk, får man idéer också gällande frågor på den egna gården. Då man är med i Fabas administration får man också möjlighet till internationella kontakter inom styrandet av VikingGenetics, som är ett gemensamt företag ägt av tre nordiska länders husdjursproducenter.

Missa inte din möjlighet, utan ställ upp som kandidat för Fabas fullmäktige!

Ajankohtaista

Kategoriat

Blogg

Arkisto

Faba logo
Faba logo