User icon

Blogg

Mät, förutspå och reagera!

Julkaistu 9/27/2022

Mät, förutspå och reagera!

Som ett resultat av ett ansvarsfullt avelsarbete utvecklas djurmaterialet genetiskt så snabbt som möjligt. Man strävar till framskridning i de egenskaper, som är viktiga med tanke på ekonomi, etik eller miljön. Med hjälp av totalavelsvärdet klarar man av att utveckla alla dessa egenskaper samtidigt. Samtidigt sörjer man för en tillräckligt stor variation genom att fästa uppmärksamhet på djurens släktskapsförhållanden.

Då det gäller att utveckla djurmaterialet är befruktningen det avgörande skedet. Efter befruktningen ändrar inte de gener som påverkar den blivande individens produktion och framgång. Före befruktningen har man gjort planer, beslut och åtgärder. Som grund för ett ansvarsfullt beslut finns det mycket vetenskapligt arbete, hjälp av sakkännare och framför allt flitigt arbete av djurägaren.

Med hjälp av husdjursförädling kan man utföra arbete som motverkar klimatförändringen. De allra flesta avelsvärden man har i användning effektiverar produktionen, ökar den mängd mjölk man sänder till mejeriet och minskar de utsläpp av växthusgaser som åtgår vid produktionen av ett kg mjölk.

Med det nyaste redskapet, det vill säga indexet för sparat foder, är det möjligt att ytterligare effektivera minskandet av utsläpp av växthusgaser. Enligt Naturresursinstitutets uppskattning kan man minska mjölkproduktionens koldioxidutsläpp med 18 % från dagens värde, då man tar foderutnyttjandeförmågan med. VikingGenetics använder sig av indexet för sparat foder i sitt avelsprogram och på så sätt kan Faba erbjuda sådana tjurar, som är ansvarskännande val i arbetet mot klimatförändring.

Förutom detta sörjer vi för att effektivt styra användningen av djurmaterialet genom att optimera användningen av köttrassemin och könssorterad semin. På så sätt undviker vi outnyttjade resurser som påfrestar både ekonomin och miljön.

Produktgruppschef Pirkko Taurén, Faba

Ajankohtaista

Kategoriat

Blogg

Arkisto

Faba logo
Faba logo