User icon

Blogg

Blir det mera pengar när man räknar?

Julkaistu 6/15/2022

Blir det mera pengar när man räknar?

När jag skriver det här lever vi i exceptionella tider inom lantbruket och hela samhället. Ett vansinnigt krig orsakar stort lidande för människorna och vid sidan av de internationella reaktionerna leder det också till en kostnadschock även på de finländska lantgårdarna och för hela livsmedelsproduktionskedjan. Tiden får utvisa, hur situationen i sinom tid stabiliserar sig. Det enda säkra är att man finner en lösning till slut och att man fortsättningsvis producerar mat i Finland.

I en kostnadskris är det i allmänhet inte roligt att följa med nyckeltalen för ekonomin, fastän det just då är extra viktigt. I en del av företagen såg man tidigare de ekonomiska rapporterna som en slags översikt av vad som skett, med vilka man närmast producerade information för beskattningen. Detta var vanligt också bland lantbruksföretagen. Nyckeltalen borde dock framför allt ge information om vad företaget bör göra, för att dess ekonomiska resultat ska bli så bra som möjligt. De ekonomiska rapporterna bör därför ha en så direkt koppling som möjligt till produktionen, framtiden och det praktiska arbetet, så att de betjänar det dagliga styrandet av företaget.

Boskapsgårdarna har tillgång till extra bra redskap för detta. Jag är säker på att många börsföretags direktörer och controllers skulle vara avundsjuka, om de exempelvis fick liknande mätare om sitt företag som Bisnes+ -rapporterna. De mätarna berättar inte bara om gårdens eget resultat, utan jämför det också med andras resultat – med sådana resultat det är fullt möjligt att uppnå.

Fabas specialister och Emovets veterinärer har också den danska SimHerd – kalkylmodellen i sin användning, med vilken gården kan simulera hurudan inverkan i euro räknat olika beslut gällande djurmaterial och hälsa har på resultatet. Detta innebär att det finns en prognos på gården om ett besluts kommande avkastning, inte bara över kostnaderna.

Det behövs riktig information om det rådande läget, för att man skall kunna fatta de rätta besluten. Med hjälp av dem reder vi till slut också upp den här situationen.

Kalle Leino

Ajankohtaista

Kategoriat

Blogg

Arkisto

Faba logo
Faba logo