User icon

Blogg

Mot en produktivare morgondag

Julkaistu 12/8/2022

Mot en produktivare morgondag

Året börjar närma sig sitt slut och i många företag förbereder man sig för ett sammandrag av det år som gått. Året har på många vis varit exceptionellt och utmanande. Kostnaderna har verkat gå en ur händerna och inflationen har stigit rekordhög. Orden kris, skärpt ekonomi, höjningstryck, betalningsförmåga och producentpris har varit aktuella varje dag, och inte utan orsak.

Allas vår verksamhet påverkas av en stor mängd faktorer, som vi inte kan påverka. I stället för att grubbla och gruva sig över dem i det oändliga, lönar det sig för oss att koncentrera vår verksamhet på sådana frågor som vi har en möjlighet att påverka.

I en utmanande ekonomisk situation lönar det sig att fundera över varje process. Är vår verksamhet säkert kostnadseffektiv, tidsbesparande och rationell? Vilka funktioner lönar det sig att låta andra göra, vilka klarar jag bäst själv? I brådskan fortsätter man ofta verksamheten på samma sätt som förr, fastän produktionsmiljön omkring oss ändrar. I allmänhet klarar de sig bäst, som snabbt klarar av att anpassa sin verksamhet och finna nya möjligheter.

Fabas uppgift är att på ett ansvarsfullt sätt hjälpa de finländska besättningsägarna att klara sig. Ansvaret visar sig i att våra produkter och tjänster baserar sig på forskningsresultat och lönsamhetskalkyler. Då det gäller djurmaterialet betonar vi de egenskaper, såsom hälsa, hållbarhet, bra foderomvandlingsförmåga, balanserad exteriör och hög produktion, som ger djurägaren det bästa ekonomiska resultatet och sparar arbetstid. Vi utvecklar olika tjänster och program för våra medlemmar, med vilkas hjälp vi kan optimera användningen av djurmaterialet på gården, sparar arbetstid och maximerar intäkterna. Tillsammans funderar vi om det ännu finns något vi kan förbättra på gården och går mot en ännu produktivare morgondag!

Produktgruppchef Marja Eskelinen, Faba

Artikeln har publicerats i Faba magazine 4/2022

Ajankohtaista

Kategoriat

Blogg

Arkisto

Faba logo
Faba logo