User icon

Fertilitet

FabaHELMI fertilitetstjänst

FabaHELMI underlättar vardagsägarnas vardag i att upprätthålla och förbättra djurens fertilitet. Planerat arbete klargör ladugårdsrutiner och ger mer ledig tid.

SenseHub-djuruppföljningssystem

SenseHub är ett djuruppföljningssystem med valbara funktioner. Det ger lätt användbar information om reproduktions-, hälso-, utfodrings- och välfärdsstatus för både enskilda kor och grupper.

Faba logo
Faba logo