User icon

Boskapens välfärd

Boskapens och boskapsägarnas välbefinnande är viktiga faktorer för att uppnå ekonomiskt lönsam och effektiv boskapsproduktion. Vi erbjuder flera tjänster som förbättrar bådas välbefinnande.

Fertilitet

God fertilitet hos boskapen är nyckeln till lönsam produktion. Fertilitetsrådgivningen, FabaHELMI-tjänsten, SenseTime uppföljning av välbefinnandet hjälper till att nå målsättningarna.

Hälsa

Förebyggande hälsovård och satsningar på klövhälsa stödjer djurens välbefinnande. Hälsokontrollen möjliggör sådan förädling av hälsoegenskaper som baserar sig på data om hälsan.

DNA-analyser

Undersökningar om ärftliga sjukdomar, djurs härstamning samt om tvillingpar som är tjurkalv och kvigkalv är fertila sköts smidigt genom FabaLab.

Öronmärken

Vi levererar Allflex och Stallmästars officiella öronmärken för nötboskap. Urvalet omfattar DNA-märken, eMärken och traditionella öronmärken. Bekanta dig med vårt utbud. Beställningarna via Min Gård-tjänsten.

Ladugård

Tvättningen av ladugårdar och räfflandet av golv förbättrar säkerheten och trivseln i arbetsmiljön. Med olika lösningar för hanteringsområden gör att hanterandet av djur blir smidig och trygg.

 

 

 

Faba logo
Faba logo