User icon

DNA-analyser

Fabalab-palvelut erbjuder besättningsägarna olika DNA-bestämningar till stöd för avels- och uppfödningsarbetet. Undersökningarna tar 4–5 veckor. Resultaten ges skriftligt antingen per e-post eller per brev, på basen av vad beställaren valt.

DNA-analyser för mjölkboskap

För mjölkrasernas del erbjuder man DNA-analyser för att fastställa anlag för hornlöshet, beta-kasein, kappa-kasein, RC-genen, BLAD, CVM, BY och FMO3.

DNA-analyser för köttboskap

För köttrasernas del erbjuder man DNA-analyser för att fastställa anlag för hornlöshet, beta-kasein, kappa-kasein, hypotrikos, ataxi, DD, NH, AM och CA.

Härstamningsbestämning

Med hjälp av härstamningsbestämning kan man säkerställa djurets härstamning genom att jämföra föräldrarnas och avkommans DNA-uppgifter med varandra.

Undersökning av fruktsamhet hos tvillingar av olika kön

Hos tvillingpar av olika kön förekommer det ofta att kvigkalven är steril eller har utvecklingsstörningar som hör samman med fortplantningen. Med hjälp av fertilitetsundersökning kan man fastställa om en kvigkalv som fötts i ett tvillingpar av olika kön är fruktsam.

Provtagning

Man har tre olika provtyper i användning: vävnad, blod och hår. Man kan ta vävnadsprov med DNA-öronmärkestången. Blodprov kan man ta med TEGO Card -metoden eller i EDTA-rör. Det är möjligt att beställa flera olika undersökningar av samma prov.

Nötkreaturens ärftliga sjukdomar

Det förekommer ärftliga sjukdomar inom alla nötboskapsraser. Vilka sjukdomar eller egenskaper man börjar utveckla DNA-test för, beror i väsentlig grad på hur allmän ras det är frågan om, hur mycket undersökningar som ska utföras och hur allvarlig sjukdomen är.

Faba logo
Faba logo