User icon

Beställ avelsguiden för avel för avkastning och hälsa

Faba avelsguide är ett kortfattat paket om nötkreaturaveln och dess betydelse. Uppfödning av boskap involverar många begrepp som inavel, NTM och genomundersökning. Med hjälp av guiden kan du bekanta dig med de viktigaste koncepten och hur de hjälper till att förbättra lönsamheten inom boskapsproduktionen.

Faba logo
Faba logo