Faba är i din vardag

Andelslaget Faba är ett landsomfattande serviceföretag, vars tjänster och produkter hjälper att förbättra boskapens produktivitet. Urvalet av tjänster omfattar fortplantning, förädling och förbättring av boskapens hälsa, samt handel med förnödenheter och djur som stöder dessa.

FabaMAPPI – elektronisk insemination och hälsomapp

FabaMAPPI är en elektronisk inseminerings- och hälsomapp som långsamt ersätter pappersinsemination och hälsokort

Beställ avelsguiden 

Faba avelsguide är ett kortfattat paket om nötkreaturaveln och dess betydelse. Guiden hjälper dig att förstå koncepten och hur du kan förbättra lönsamheten med djurmaterial.

Beställ en guide

Kort om Faba

Faba är en djurägares partner inom djuruppfödning, reproduktion och hälsa samt i utvecklingen av djurmaterialproduktivitet.

Som kooperativ vill vi vara det mest framgångsrika service- och försäljningsföretaget inom boskapsindustrin. Kunskapen och tjänsterna för vår personal och våra produkter är de mest uppskattade inom sitt område i Finland och internationellt.

Samarbetare med Faba

Faba osk arbetar i nära samarbete med det nordiska tjurfröproduktionsföretaget VikingGenetics, avelsbedömningsföreningen NAV och ProAgria och jordbruksprogramvaran och lösningsleverantören Mtech Digital Solutions Oy.

Dessutom samarbetar vi och är ägare till Emovet Oy, som tillhandahåller boskapshälsovårdstjänster.

Faba tjänar digitalt

Från Faba onlinebutik kan du enkelt och bekvämt beställa tjurfröer och tillbehör som du behöver när det passar dig bäst.

Dessutom tillhandahåller vi en uppsättning digitala verktyg som hjälper dig att beställa tjänster och spåra aktiviteter.