User icon

Blogi

Tärkeät jalostettavat ominaisuudet heikkenevät, jos niistä ei kerätä tietoa

Julkaistu 9.4.2024

Tärkeät jalostettavat ominaisuudet heikkenevät, jos niistä ei kerätä tietoa

Perinnölliset edistymistrendit eri maissa kertovat karua kieltä siitä, miten tärkeät ominaisuudet voivat heiketä, jos niistä ei kerätä tietoa. Vielä 1990-luvulla Pohjoismaat olivat likimain ainoat, jotka keräsivät tietoa sonnien tytärhedelmällisyydestä ja laskivat tietojen perusteella sonneille arvostelut. Muut maat keskittyivät jalostamaan vain tuotosta ja rakennetta. Koska tuotoksella on negatiivinen perinnöllinen yhteys tytärhedelmällisyyteen, johti yksipuolinen valinta hedelmällisyyden nopeaan heikkenemiseen maailmanlaajuisesti. Vasta 2000-luvun alussa holsteinjalostuksen suurvalta USA sai rakennettua oman hedelmällisyysarvostelunsa. 2004 tytärhedelmällisyys tuli mukaan myös  Interbull-arvosteluun. Tämän jälkeen perinnöllinen trendi on ollut toivotun suuntainen.

Mielenkiintoinen trendimuutos on tapahtumassa myös holsteinin koossa. USA:n asetettua kokonaisjalostusarvossaan negatiivisen painokertoimen eläinten koolle, on lehmien koon kasvu tasaantunut selvästi. Muutos liittyy tietysti nykyisiin kansainvälisiin ilmastotavoitteisiin. Mitä suurempi elopaino, sitä suurempi ylläpitoenergian tarve ja sitä kautta suuremmat kasvihuonekaasupäästöt. Tuotosominaisuuksia ei myöskään kannata jalostaa lehmän koon kautta, vaan suoraan tuotosta mittaamalla eli kuulumalla tuotosseurantaan.

Kansainvälisen tuotosseurannan kattojärjestön ICAR:in alaisuudessa toimii Interbull-keskus, jonka tehtävänä on laskea kansainväliset jalostusarvostelut lypsyrotuisille sonneille. Vuoden 2023 joulukuun arvostelussa oli mukana 33 maata tai maaryhmittymää. Arvostelut laskettiin kuudelle rodulle kahdeksassa ominaisuusryhmässä. Sonnien Interbull-arvostelut pohjautuvat niiden eri maissa saamiin tytärarvosteluihin. Holsteinin osalta on myös mahdollista toimittaa Interbulliin genomitestattujen sonnien arvostelut.

Tiivistelmä Jukka Pösön puheenvuorosta ProAgrian järjestämässä Maidontuotannon tulosseminaarissa. 21.3.2024. Pösö toimii Fabassa ja NAVissa tutkimusagronomina vastuualueenaan jalostusarvolaskenta.

Aiheet

Ajankohtaista

Arkisto

Faba logo
Faba logo