User icon

Blogi

Terve ja hyvinvoiva karja on suomalaisen tuotannon perusta

Julkaistu 19.3.2024

Terve ja hyvinvoiva karja on suomalaisen tuotannon perusta

Karjan terveys ja hyvinvointi on nykyisessä aikakaudessa entistä tärkeämpää, kun kuluttajat ovat yhä tietoisempia eläinten eettisestä kohtelusta, ja vaatimukset ruoan korkealle laadulle ovat kasvaneet.

Suomessa on oltu jo pitkään karjan terveyden ja hyvinvoinnin edelläkävijöitä. Tilavat ja siistit eläinsuojat, vapaa eläinliikenne, laidunnus, automaattilypsyn yleistyminen, laadukas säilörehu, puhdas vesi ja antibioottien vähäinen käyttö ovat Suomessa lähes itsestäänselvyyksiä. Ne ovat tuotannon osa-alueita, joilla ei ainoastaan paranneta eläinten terveyttä ja hyvinvointia, vaan myös lopputuotteen laatua. Ei tarvitse mennä kauas Suomesta, kun asiat ovat hyvin eri tavalla. Voimme syystäkin olla ylpeitä, että meillä tuotantoeläimet voivat hyvin ja tuottamamme ruoka on puhdasta ja laadukasta.

Eläinaineksen kehittämisellä eli karjan jalostamisella luodaan vahva perusta karjan terveydelle ja hyvinvoinnille. Kestävät jalostuskäytännöt eivät ainoastaan edistä karjan pitkäikäisyyttä ja tuottavuutta, vaan myös ylläpitävät geneettistä monimuotoisuutta. Faballa eläinaineksen kehittäminen nojaa Pohjoismaiseen jalostusyhteistyöhön, VikingGeneticsiin, jonka jalostusvaliokunnissa on vahva viljelijäedustus. Pohjoismailla on pitkä perinne jo 80-luvun alkupuolelta jalostaa tuotoksen ja rakenteen lisäksi terveys- ja hedelmällisyysominaisuuksia. Pitkällä tähtäimellä tämä on havaittu kestävämmäksi periaatteeksi, kun monissa kilpailijamaissa eläinten koko on karannut käsistä tai hedelmällisyys kärsinyt maitolitrojen kustannuksella. Kun tarkasteluun otetaan eläinten kestävyys ja elinaikaistuotto, ei lyhyen aikavälin maitotuotos ole paras mahdollinen mittari kannattavalle tuotannolle.

Osaamisemme perustuu tutkimustietoon ja karjatiloilta saatuun kokemukseen. Olemme valinneet valikoimiimme tuotteita ja kehittäneet palveluita, joilla karjan hoito ja pitkän aikavälin kehittäminen helpottuvat. Toimivat ratkaisut näkyvät karjanomistajilla viivan alla. Terve ja hyvinvoiva karja on myös taloudellisesti tuottava karja.

Susanna Vuotikka
myynti- ja liiketoimintajohtaja
Faba osk

Aiheet

Ajankohtaista

Arkisto

Faba logo
Faba logo