User icon

Jalostustodistus

Jalostustodistus on 1.11.2018 voimaan tulleen EUn jalostuslainsäädännön (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1012 ja Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/717) mukainen todistus kantakirjatusta puhdasrotuisesta eläimestä tai sukusolusta.

Jalostustodistusta tarvitaan mm. jalostuseläinten tai sukusolujenkaupassa (esim. vienti ja tuonti). Alla esimerkki luovuttajauroksen jalostustodistuksesta.

post image
post image

Aiheet

Toiminnot

Ajankohtaista

Faba logo
Faba logo