User icon

Emolehmäkarjan terveydenhuolto

Tilavet on kokonaisvaltainen palvelu, jossa kartoitetaan emokarjan tärkeimpien osa-alueiden tilanne ja lähdetään sovitusti parantamaan tilan kannattavuutta pala palalta. Palvelu on tarkoitettu niille karjoille, joiden omistajat haluavat kaivaa esille kaikki tuotantoa ja kannattavuutta rajoittavat tekijät sekä korjata ne!

post image

Emotilojen terveydenhuoltosuunnitelma

Emotilan tuloksen synnyttävät emot, jotka poikivat säännöllisesti ja kasvattavat vasikkansa tehokkaasti terveinä myyntiin. Kun tilalla käytetään ainoastaan sonneja tiineyttämiseen, on jokaisella sonnilla suuri vastuu tilan tuotantotuloksesta.

TilavetEmo – emotilojen terveydenhuoltosuunnitelmalla parannetaan tilan kannattavuutta ja siinä käydään läpi alla olevat osa-alueet, jotka muodostavat perustan emotilan toiminnalle. Kun nämä osa-alueet on hoidettu parhaalla mahdollisella tavalla, näkyy se myös emotilallisen tuloksessa.

 • hedelmällisyys
 • ruokinta
 • vasikkaterveys
 • sorkkaterveys
 • bioturvallisuus
 • sonnin terveys

Tunnuslukuja katsellen ja karjanomistajan kanssa keskustellen lopputuloksena karjalle jää TilavetEmo-terveydenhuoltosuunnitelma, josta selviää:

 • edellisen vuoden onnistumiset
 • karjan tuottavuuden kannalta olennaiset kehittämiskohteet
 • selkeät toimenpide-ehdotukset tuotannon rajoittajien poistamiseksi

Terveydenhuoltosuunnitelma on kaikkien tilan asiantuntijoiden käytettävissä.

post image

Emotilojen terveydenhuoltotyö

Terveydenhuoltotyö on varsinaista sairauksien ennaltaehkäisyä ja tilan kehittämistä yhdessä karjanomistajan kanssa. Eli esimerkiksi terveydenhuoltosuunnitelmassa todettujen puutteiden korjaamista. Emotiloilla eläinlääkäriä vaativat työt menevät vuosikierron mukaan ja alla muutamia esimerkkejä terveydenhuoltotöistä.

 • Tiineystarkastukset, ajoittuvat yleensä syksylle
 • Vasikoiden nupoutukset
 • Loiskontrolli sekä kiimojen synkronointikin
 • sonnien kuntotarkastukset

Sonnien suku­elin­tarkastukset

Emolehmätilalla hyvin tiineyttävä sonni on elintärkeä. Jos tilalle on hankittu sonni, jolla on ongelmia hedelmällisyyden suhteen, koituu siitä iso lasku karjanomistajalle, kun sonni ei saakaan lehmiä tiineeksi. Sukuelintarkastukset ovat tärkeä osa sonnin kuntotarkastusta.

Miten ja milloin sukuelintarkastukset tehdään?

Sukuelintarkastuksessa sonnin kivekset ja lisäsukurauhaset tarkastetaan tunnustelemalla, mittaamalla ja ultraäänilaitteella. Näin löydetään poikkeavuudet, jotka voivat vaikuttaa sonnin hedelmöityskykyyn. Sukuelintarkastus kannattaa tehdä sonnille oston yhteydessä ja ennen astutuskautta. Mikäli sonnin tiineytyskykyä epäillään, kannattaa viimeistään silloin tutkia sonnin sukuelimet. Sukuelintarkastusta varten sonnin tulee olla pakkopilttuussa tai muussa vastaavassa liikkumista rajoittavassa paikassa. Takajalkojen takana on hyvä olla puomi, joka estää potkimisen.

Sonnin tiineytyskykyyn vaikuttavat siittiöiden tuotantokyvyn lisäksi myös sen libido ja astumiskyky. Jalka- ja selkävaivat saattavat estää normaalin astumiskäyttäytymisen.

Emolehmien hedelmällisyys

Tiineystarkastukset ovat emolehmätilan tuloksen tae, koska tyhjän emon elättäminen on kallista. Tiineystarkastukset kannattaa tehdä ultraäänellä 4-6 viikkoa sonnin erottamisen jälkeen. Tällöin on mahdollista arvioida poikimisajankohtaa ja havaita kaksostiineydet.

imageimage

Toiminnot

post image
Faba logo
Faba logo