User icon

Bioturvallisuus

Tilan tautisuojaus eli bioturvallisuus on oleellinen osa kannattavan tilan toimintaa. Tilalle tulleet taudit aiheuttavat mittavia tappioita muun muassa tuotoksen menetyksen, lisätyön ja lääkityskulujen muodossa.  

post image

FabaBioturva palvelun avulla selvitetään ulkoisen ja sisäisen tautisuojauksen riskit sekä tila saa avukseen toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla lähteä parantamaan tilan bioturvallisuutta. Palvelun tekevät Faban bioturvallisuuteen perehtyneet seminologit sekä Emovetin eläinlääkärit. Eläinlääkärityönä tehtynä voi hyödyntää Neuvo-rahaa.  

Palvelun sisältö: 

 • Käydään läpi tilan tautisuojausasiat navettakäynnillä ja täytetään BioCheck.Ugent -lomake Nasevassa
 • Tila saa BioCheck.Ugent -raportin, josta nähdään ulkoisen ja sisäisen tautisuojauksen riskikohdat 
 • Asiakas ja asiantuntija valitsevat yhdessä kaksi merkittävintä tautisuojauksen riskiä, joiden korjaamiseksi laaditaan toimenpide-ehdotukset 
post image

Hyödyt 

 • Yrittäjä saa valmiuden vähentää tarttuvien tautien riskiä 
 • Tila pystyy muokkaamaan toimintaympäristön sellaiseksi, että tarttuvat taudit ovat siellä ennaltaehkäistävissä  
 • Pienennetään riskiä sairauden tuomiin tulonmenetyksiin  
 • Tila pystyy hoitamaan puhkeavat taudit niin, että ne ovat hallinnassa ja eivät leviä koko karjaan 

Tilan bioturvallisuus jaetaan kahteen osaan, ulkoiseen ja sisäiseen bioturvaan. Ulkoisella bioturvalla tarkoitetaan toimintatapoja, joilla huolehditaan siitä, että tilan ulkopuolta ei tuoda tarttuvia tauteja omaan karjaan. Ulkoiseen bioturvaan kuuluu mm. seuraavia asioita: 

 • oikein käytetty tautisulku
 • teuras-, välitysvasikka ja raatoautojen ajoreittien ja lastaustapahtuman tautiturvallinen toteutus  
 • haittaeläinten torjunta

Sisäisellä bioturvallisuudella tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joiden avulla tila pystyy hoitamaan puhkeavat taudit niin, että ne eivät leviä koko karjaan ja että ne ovat hallinnassa. Sisäiseen bioturvaan kuuluu mm. seuraavia asioita:  

 • eläinten ryhmittely asianmukaisiin ryhmiin
 • hoitojärjestys nuorimmasta vanhimpaan
 • oma työvälineet mielellään ainakin riskialttiimmille ryhmille
 • eläinten eristysmahdollisuus
post image

Tautien aiheuttamat kustannukset

Ihan tavallinen talviripulikin voi viedä lehmän tuotoksen lähes nollaan viikon ajaksi ja käydä helposti kaikki lehmät läpi. Tästä koituu iso lovi maitotiliin. Kun taas salmonellan saneeraus ja sen tuomat tappiot ovat omassa suuruusluokassaan. Jos krypto tai jokin muu vasikoiden ripuli ei koidu vasikan kohtaloksi, vaikuttaa sairastettu tauti ainakin vasikan koko loppuelämään, mm. tuotosta huonontaen. Muun muassa näiden asioiden takia tilan tautisuojauksesta pitää huolehtia. 

Toiminnot

Ajankohtaista

Faba logo
Faba logo