User icon

Tvätt- och räfflingstjänst

Ladugården effektivt ren

Tvättningen av ladugården utförs med högtryckstvätt, som rengör effektivt med hett vatten, utan kemikalier. Ladugårdstvättanordningarna lämpar sig också för att rengöra höga byggnader och ventilationskanaler, att öppna svämgödselkanaler samt för desinfektionsrengöring.

Förutom på nötboskapsgårdar kan man utföra tvättjänster också på gårdar som föder upp svin och fjäderfä.

post image

Gödsel och fukt gör golven i ladugården hala. Klövskador och bristningar hos djuren som beror på att de halkat orsakar ekonomiska förluster på gårdarna både i form av ökade kostnader för vård och som produktionsförluster.

Fabas service som fräser in räfflor gör att hala golv blir igen trygga att röra sig på. Räfflandet utförs med en maskin, som gör tre mm djupa räfflor med fyra cm mellanrum. På så sätt får man en räffling som är vänlig mot klövarna men som förhindrar att golvet är halt, och som man kan utföra på alla typer av golv.

post image

Toiminnot

Faba logo
Faba logo