User icon

Blogg

Friska klövar på en produktiv ko

Julkaistu 1.6.2023

Friska klövar på en produktiv ko

Ett planenligt avelsarbete, lämpliga förhållanden, en balanserad utfodring, lämpliga förhållanden att ligga samt klövvård i rätt tid är grunderna för en god klövhälsa.

Ett av de vanligaste hälsoproblemen för mjölkkorna är att de haltar. Det är ett tecken på värk och är ett verkligt problem med tanke på välbefinnandet. Eftersom kon till naturen är ett bytesdjur, försöker den dölja sin värk så länge som möjligt. Ett djur som haltar har svårt att lägga sig och att resa sig upp. Därför står den eller ligger den ofta längre tider än sina artfränder och går mera sällan för att äta eller mjölkas. Produktionen minskar. Man bör därför lära sig att upptäcka de kor som haltar i ett tidigt skede. En tidig vård leder till att kon tillfrisknar snabbare. Det lönar sig för gården att skaffa sig en egen klövvårdsställning för behandling av klövsjukdomar.

Det finns många olika klövsjukdomar, men man kan grovt dela in dem i smittsamma klövsjukdomar och skador på klövhornet. I synnerhet klövhornsskadorna, såsom hålvägg och klövsulesår, ger bestående förändringar i klövens struktur och förnyas lätt. Sådana kor behöver klövvård oftare än de andra korna, och man kan ändå bli tvungen att utmönstra dem från besättningen i förtid. Då korna står onödigt mycket eller golvet är halt utsätter det korna för skador på klövhornet. Av de smittande klövsjukdomarna är klövspaltsinflammation och digital dermatit, alltså DD, de bäst kända. Smittorna kan komma till besättningen i samband med inköp av djur, så det är ovillkorligen viktigt att använda ETT:s hälsointyg. De största riskerna med tanke på smittsamma klövsjukdomar finner man dock i ladugårdsförhållandena. Dålig ventilation, fukt och gödsel irriterar huden och all form av stress försämrar motståndskraften.

Klövhälsans betydelse kan koncentreras i en mening: Friska klövar bär upp en produktiv ko!

Hertta Pirkkalainen

Specialveterinär för produktionsdjur

Expertveterinär Djurens hälsa ETT rf

Ajankohtaista

Arkisto

Faba logo
Faba logo