User icon

Blogg

Huolehditaan tilasi tautisuojauksesta

Julkaistu 28.12.2023

Huolehditaan tilasi tautisuojauksesta

Sörj för smittskyddet på din gård

Varenda företagare måste förbereda sig för risker i sin verksamhet. Det finns risker förknippade med ekonomi, personer, affärsverksamhet, kontrakt, ansvarsfrågor, IT-säkerhet, miljöfrågor, avbrottssäkerhet och så vidare. Listan är oändlig. Det är förnuftigt att vara förberedd, men var ska man finna hjälp, när det inte är möjligt att själv sätta sig in i all riskhantering?

Vikten av biosäkerhet, alltså smittskydd, framhålls i takt med att produktionsenheternas storlek växer. En sanering av stora mängder djur och stora produktionsutrymmen är för djurägaren inte bara en psykiskt och fysiskt tung ansträngning utan är också ekonomiskt sett ytterst belastande. De allt strängare kraven, exempelvis på salmonellaförsäkringar för kontraktsproducenter för livsmedelsindustrin, påminner också dem om saken, för vilkas del riskerna ännu inte realiserats. Det samma gör återkommande nyheter om smittoepidemier, såsom afrikansk svinpest eller fågelinfluensa.

Faba som ditt eget andelslag vill hjälpa din gård med att förbättra det inre och yttre smittskyddet. Med det yttre smittskyddet avser man verksamhetsmetoder, med vilka man förhindrar att smittosamma sjukdomar kommer till besättningen utifrån gården. Det inre smittskyddet omfattar de åtgärder, med vilkas hjälp man klarar av att sköta de sjukdomar som bryter ut på gården utan att de sprider sig utom kontroll till hela besättningen.

Smittskyddskartläggningar på gårdarna utförs av de av Fabas seminologer som fördjupat sig i biosäkerheten samt Emovets veterinärer. Man kan använda sig av Neuvo-finansiering till kartläggningen. Vid kartläggningen söker man tillsammans efter riskpunkterna i smittskyddet och gör upp åtgärdsplaner för dem. Man kan finna mål för förbättringar då det gäller grupperingen av djuren, smittspärren, tvättpunkter eller hur skadedjur kommer in i produktionsutrymmena.

Från andelslaget får du hjälpmedel, anordningar och yrkeskunniga människor för att förbättra smittskyddet på din gård. Faba köpte i oktober Kuopion Desinfektiopalvelu Oy, som specialiserat sig på att bekämpa skadedjur och ohyra, desinfektion och mögelbekämpning. Nu har du också gediget kunnande då det gäller att bekämpa skadedjur i din användning. Låt oss tillsammans minimera smittoriskerna!

Marja Eskelinen,

Författaren arbetar som chef för reproduktiva tjänster på Faba.

Aiheet

Ajankohtaista

Arkisto

Faba logo
Faba logo