User icon

Blogg

Biosäkerhet på nötboskapsgårdarna – skydda dig mot riskerna

Julkaistu 22.12.2023

Biosäkerhet på nötboskapsgårdarna – skydda dig mot riskerna

Inom svin- och fjäderfäproduktionen har man redan i många år fäst speciell uppmärksamhet på biosäkerheten, alltså att skydda sin produktion mot djursjukdomar. På nötkreaturssidan har frågan än så länge inte fått lika stor uppmärksamhet, fastän exempelvis en salmonellasanering på en nötboskapsgård kan bli dyr och ta flera månader i anspråk. Att skydda foder och dricksvatten, en allmän renlighet och bekämpning av skadedjur är metoder, med vilka man håller smittoriskerna under kontroll också på nötgårdar. Största delen av salmonellafallen på djurgårdar inträffar på nötgårdar, och de kostnader de ger upphov till ersätts i allmänhet av mejeriernas eller slakteriernas gruppförsäkringar. Djurtrafiken, besökare på gården och platser i närmiljön som lockar till sig gnagare och fåglar ökar risken för salmonella. Exempelvis saker som förvaras längs väggen ger skydd åt gnagare, och spannmål som fallit på marken lockar fåglar och gnagare. Om man har stora problem med gnagare eller fåglar, lönar det sig att förlita sig på professionell hjälp. Även yrkesmänniskor inom djurhälsan kan utföra en Biocheck-kartläggning, som ger iakttagelser och tips beträffande biosäkerheten.

Risken finns alltid, men man kan kontrollera den. Pohjola Försäkring är Finlands ledande då det gäller salmonellaförsäkringar.

Kari Tourunen, Riskchef, lantbrukskunder

Pohjola Försäkring

Ajankohtaista

Arkisto

Faba logo
Faba logo