User icon

Nyheter

Rösta i Fabas val och påverka

Julkaistu 8.11.2023

Rösta i Fabas val och påverka

Röstandet i Faba fullmäktigeval pågår nu. I valbrevet fick du kandidatlistor för din egen valkrets och eget valdistrikt samt signum och anvisningar för röstandet. Använd din röst och var med och välj ett nytt fullmäktige för Faba för åren 2024–2027. Röstningstiden upphör 17.11.2023.

Representanterna till Fabas fullmäktige väljs med proportionellt valsystem från de olika valkretsarna och valdistrikten. Allt som allt väljs 28 medlemmar till fullmäktiget, av vilka 24 väljs bland de medlemmar som har mjölkproduktion och 4 bland medlemmarna med köttproduktion.

Om du inte fått brevet eller det har försvunnit, var utan dröjsmål i kontakt med Fabas Valnämnd (vaalit@faba.fi). Man måste be om nytt valmaterial senast 12.11.2023.

Mera information om valet och anvisningar om röstandet samt länkar till kandidatgalleriet och röstningstjänsten finner du på Fabas valsidor.

Ajankohtaista

Arkisto

Faba logo
Faba logo