User icon

Nyheter

Kandidaterna klara – Fabas medlemmar väljer nytt fullmäktige i november

Julkaistu 10/17/2023

Kandidaterna klara – Fabas medlemmar väljer nytt fullmäktige i november

Nomineringen av kandidater till Fabas fullmäktigeval som upphörde i början av oktober lyckades bra. I valet finns det sammanlagt 74 uppställda kandidater på totalt 14 olika listor. I Mjölkproduktionsvalkretsen finns det 13 kandidatlistor och 69 kandidater, i Köttproduktionsvalkretsen är det en lista med 5 kandidater.

Ombuden och de som har undertecknat listorna har gjort ett gott jobb! Man har fått kandidater heltäckande från olika delar av landet. Kandidatlistorna har publicerats på Fabas hemsidor på adressen www.faba.fi/fi/vaalit

Den egentliga röstningstiden är 7–17.11.2023. Resultatet av valet publiceras på andelslagets hemsidor 24.11.2023. Det nya representantskapets mandatperiod börjar 1.1.2024.

Medlemmarna i Faba anl. väljer ett fullmäktige för andelslaget med fyra års mellanrum. Fullmäktiget som nu väljs består av 28 representanter. Storleken på fullmäktiget minskades en aning för den kommande mandatperioden beroende på att medlemsantalet i andelslaget gått ner till följd av strukturutvecklingen inom husdjursproduktionen. Bland de medlemmar som har mjölkproduktion som sin huvudsakliga produktionsinriktning, väljer man 24 representanter till fullmäktige, och 4 representanter för de medlemmar som arbetar med köttdjur. Röstningen sker elektroniskt via internet. Till alla medlemmar postas 30.10.2023 kandidatlistorna för den egna valkretsen samt de signum man behöver för att kunna rösta.

Faba erbjuder sina medlemmar seminerings- och rådgivningstjänster samt förnödenheter och anordningar för att förbättra husdjursföretagens verksamhet och effektivitet. Andelslaget har 5700 medlemmar. Fabas omsättning var 42 miljoner euro år 2022 och har en personal på ungefär 300 anställda – huvudsakligen seminologer och avelsexperter.

I medlemsvalet har alla medlemmar i andelslaget en möjlighet att påverka valet av en förtroendevald förvaltning som består av medlemmar.

Mera info:

Valsidorna: https://faba.fi/fi/vaalit
Faba anl., Valnämnden, vaalit@faba.fi, tel. 0400 614 046

Ajankohtaista

Kategoriat

Blogg

Arkisto

Faba logo
Faba logo