User icon

Nyheter

Faba utvidgar sina tjänster inom biosäkerhet

Julkaistu 10.10.2023

Faba utvidgar sina tjänster inom biosäkerhet

Faba utvidgar sina tjänster inom biosäkerhet genom att köpa hela aktiestocken och affärsverksamheten i Kuopion Desinfektiopalvelu

Andelslaget Faba, som ägs av husdjursproducenterna, har redan i många år erbjudit sina kunder tjänster och tillbehör som stöder djurens hälsa och välbefinnande. Ett av Fabas strategiska fokusområden är att utöka Fabas biosäkerhetstjänster. Faba och Kuopion Desinfektiopalvelu erbjuder i fortsättningen en tillförlitlig och professionell service för sina kunder, vilket säkerställer att företagens verksamhet fortsätter, genom att man bekämpar skadedjur.

Kuopion Desinfektiopalvelu Oy:s hela aktiekapital och affärsverksamhet har övergått i Fabas ägo. Kuopion Desinfektiopalvelus verksamhet fortsätter oförändrad och företagsköpet inverkar inte på företagets personal, kunder, försäljning eller utbud.

Kuopion Desinfektiopalvelu Oy är ett familjeföretag som grundats år 1982, vars specialkunnande gäller bekämpning av skadedjur och ohyra, desinficering, mögelbekämpning, ozonbehandlig och borttagning av lukt samt avlägsnande av mossa och ytbehandling av väggar och tak. Företaget erbjuder sina tjänster i hela Finland och dess kunder är bland andra produktions- och industrianläggningar, kommuner, sjukhus, hälsocentraler, husbolag, affärer, hotell, turism- och logistikcentraler, företag inom livsmedelsbranschen, lantbruk samt hushåll.

”Faba erbjuder olika tjänster och tillbehör som ökar djurens säkerhet och hälsa. Kuopion Desinfektiopalvelu kompletterar ypperligt Fabas biosäkerhetstjänster. Skadedjur i produktionsutrymmena är en stor hälsorisk och de kan ha en betydande inverkan även på lantbrukens och företagens ekonomi. I och med köpet utvidgar vi nu också till nya branscher och vi kan erbjuda en tillförlitlig och professionell service som stöder företagens biosäkerhet”, berättar Fabas verkställande direktör Ilkka Pohjamo.

”Den nya ägaren erbjuder företaget en helt ny möjlighet för tillväxt då det gäller bekämpningen av skadedjur på lantbruken. En stor ägare ger också i övrigt större möjligheter för att utveckla verksamheten”, konstaterar verkställande direktör Ari Turunen.

Mera info:

Faba, verkställande direktör Ilkka Pohjamo, tel. 050 3984326, ilkka.pohjamo@faba.fi
Faba, utvecklingschef Kalle Leino, tel. 050 3957171, kalle.leino@faba.fi
Kuopion Desinfektionpalvelu Oy, verkställande direktör Ari Turunen, p.050 491 9366

Ajankohtaista

Arkisto

Faba logo
Faba logo