User icon

Nyheter

Kandidatnomineringen till Fabas fullmäktigeval inleds 15.9.

Julkaistu 18.9.2023

Kandidatnomineringen till Fabas fullmäktigeval inleds 15.9.

Hur ser Faba ut i framtiden? Vill du vara med och påverka utvecklingen? Som medlem kan du påverka Fabas framtid genom att rösta eller att ställa upp som kandidat i Fabas fullmäktigeval under hösten. Nu är det dags att besluta om sin egen kandidatur och samla en gemensam kandidatlista, exempelvis inom husdjursklubben. Just du kan vara en lämplig person att representera medlemmarna i Fabas representantskap under den följande fyraårsperioden 2024–2027.

Fabas fullmäktigeval hålls i november och kandidatnomineringen inleds 15.9. Till fullmäktiget väljs 28 ledamöter, av vilka 24 representerar dem av Fabas medlemmar som arbetar med mjölkproduktion och 4 representerar de medlemmar som har köttproduktion som huvudsaklig produktionsinriktning. Valkretsen bestäms utgående från varje enskild medlems produktionsinriktning. Dessutom är Mjölkproduktionsvalkretsen indelad i fyra geografiska distrikt.

Vet du redan till vilken valkrets och vilket valdistrikt du hör i Fabas fullmäktigeval? Du kan lätt kontrollera det på våra webbsidor. På Fabas valsidor https://faba.fi/fi/vaalit finner du hur man kontrollerar att man är medlem och all annan nödvändig information om kandidatnomineringen och valet

Ajankohtaista

Arkisto

Faba logo
Faba logo