User icon

Blogg

Lönsammare produktion genom hälsa och välbefinnande

Julkaistu 1.6.2023

Lönsammare produktion genom hälsa och välbefinnande

Hälsan är bland de viktigaste sakerna i livet. En vacklande hälsa orsakar stress, att man mår dåligt och är orkeslös. Allt detta försämrar livskvaliteten och välbefinnandet. Samma gäller för både människor och djur.

Om en ko är sjuk eller mår dåligt, sjunker i regel dess mjölkproduktion. Kon behöver inte på utsidan se så värst sjuk ut, då mjölkproduktionen redan börjar minska. Vårdkostnaderna och det extra arbetet försämrar produktiviteten, för att inte prata om vad som händer om kon avlider eller man blir tvungen att utmönstra den. Då man föder upp en kviga i två år för att ersätta en äldre högproducerande ko, uppstår det redan kostnader på ungefär 1800 euro. Korna som mjölkar sin tredje laktationsperiod i produktionskontrollen producerar i medeltal 2100 kg mera än förstagångskalvarna. I pengar betyder detta drygt 1000 euro per år (med ett mjölkpris på 0,52 €). Räknat på det här sättet ger det kostnader på ungefär 2800 euro då man utmönstrar en bra mjölkko. Om man allt för ofta blir tvungen att utmönstra i förtid på grund av sjukdomar, är slutresultatet rätt stora extra kostnader.

Det är alltså klart, att det i en mjölkbesättning lönar sig att så bra som möjligt sörja för utfodring, juver- och klövhälsa, fertilitet, kalvarnas hälsa samt smittskyddet. Då man fått faktorerna på de här delområdena som begränsar produktionen i ordning, är risken för att korna ska insjukna så liten som möjligt och de kan producera enligt sin bästa kapacitet. Det finns många delområden, men man behöver inte behärska dem ensam. Det står experthjälp till buds och man kan förbättra saker i samarbete. Det är lättare att göra förändringar en liten bit i gången.  Kostnaderna för förbättringarna betalar igen sig genom friskare och mera produktiva djur. Att förbättra hälsan och välbefinnandet möjliggör också en lönsammare produktion!

Produktchef
Anna Oksa-Pulliainen

Ajankohtaista

Arkisto

Faba logo
Faba logo