User icon

Blogg

Det viktiga med att höra till produktionskontrollen: Du vet vad din ko producerar och vad dess värde är

Julkaistu 18.4.2022

Det viktiga med att höra till produktionskontrollen: Du vet vad din ko producerar och vad dess värde är

Produktionskontrollen ger tillförlitlig information om hur mycket våra kor mjölkar, hurudan torrsubstanshalt mjölken har och på vilken nivå juverhälsan är. Vi använder oss av produktionskontrollens uppgifter då vi följer upp hur bra utfodringen lyckats, hur lönsam den är samt då vi gör upp nya utfodringsplaner. Man får hjälp av det omfattande urvalet av rapporter i det dagliga styrandet och då man planerar för framtiden. En viktig faktor är att informationen är tillförlitlig och att man kan jämföra uppgifterna från olika besättningar. Den information som är lagrad i produktionskontrollen finns bevarad och man kan dra nytta av den ännu efter många år!

Produktionskontrollen är också en förutsättning för boskapsaveln. Utan uppgifterna från produktionskontrollen skulle man inte kunna räkna ut avelsvärdeprognoser för vare sig kor eller tjurar. Inte heller skulle man kunna utföra genomisk testning, om det inte i bakgrunden skulle finnas en jämförelsegrupp med så uppdaterade uppgifter som möjligt, antingen tjurar vilkas döttrar har tillräckligt mycket information i produktionskontrollen eller genomtestade kor med sina egna produktionskontrolluppgifter.

”På gården använder vi oss av uppgifterna i produktionskontrollen varje vecka och varje månad, då vi undersöker hur bra blandfoderutfodringen lyckats samt hur lönsam utfodringen är. Vid avelsplaneringen är kons avkastning och avelsvärde viktig information då man planerar den kommande generationen”, konstaterar Ari Kantonen.

”Förutom nyttan vid styrandet av gården, kan jag inte ens längre föreställa mig att kunna förädla besättningen utan de redskap för val av kor som produktionskontrollen möjliggör, med hjälp av vilka det är lätt att välja lämplig tjur till och med åt kvigor”, fortsätter Janne Pietikäinen.

Janne Pietikäinen, Pielavesi, Fabas avelsutskottets ordförande och Ari Kantonen, Taipalsaari, ProAgria mjölkgårdsutskottets ordförande

Ajankohtaista

Arkisto

Faba logo
Faba logo