User icon

Jalostussuunnittelu

Jalostussuunnittelulla parannetaan karjasi tuottavuutta ja helpotetaan lypsytyötäsi. Jalostuksen avulla lehmäsi ovat kestävämpiä ja uudistuskustannukset pienevät, koska lehmiä ei tarvitse poistaa kiusallisten vikojen vuoksi. Vähennät myös ympäristörasitusta, sillä hyvin tuottavat lehmät käyttävät ravinnon tehokkaasti hyväkseen.

post image

FabaJASU ja eläinaineksen asiantuntija apunasi karjan kehittämisessä

Tilakohtainen jalostussuunnittelu on ennen muuta lehmävalintaa ja uuden sukupolven vanhempien paritusyhdistelmien muodostamista. Apunasi suunnittelussa on osaava eläinaineksen asiantuntija.

Tavoittena on tuottavista, terveistää, hyvärakenteisista ja hedelmällisistä yksilöistä koostuva karja. Jalostussuunnittelulla pystymme kehittämään seuraavaa lehmäsukupolvea. Jalostussuunnittelukäyntejä tehdään tilalla keskimäärin kahdesta neljään kertaa vuodessa ja yhteistyö on suunnitelmallista sekä tehokasta.

Jalostussuunnittelu  on osa tuottoisan karjan arkea

Nosta karjasi tuottavuutta kehittämällä seuraava sukupolvi entistä paremmaksi. Jalostussuunnittelun avulla varmistat karjasi perinnöllisen tason jatkuvan nousun.

Näin onnistumme yhdessä

 • Valitse tarpeitasi vastaava palvelutaso
 • Keskustelemme yhdessä karjasi tavoitteista
 • Teemme sovitut tila- ja navettakäynnit sekä toimenpiteet palvelutason mukaan
 • Teemme genomitestitilaukset puolestasi JasuTUOTOS ja JasuPLUS -tasoissa
 • Rakennearvostelemme ja kantakirjaamme eläimet valitun palvelutason mukaan
 • Laskutamme palvelusta kuukausittain – mahdollisuus meijerilaskutukseen
 • Genomitestit laskutamme lähetetyjen näytteiden mukaan

JasuPERUS

Soveltuu kaikille tiloille, joille tärkeintä on sujuva siemenannosten toimitus ja ajantasainen jalostussuunnitelma.

JasuTUOTOS

Soveltuu tuotosseurantatiloille, joiden tavoitteena on tasainen maitomäärä ympäri vuoden ja eläinaineksen hallittu kehittäminen jalostusarvojen ja genomitestauksen avulla.

JasuPLUS

Soveltuu tuotosseurantatiloille, jotka kehittävät karjaansa kokonaisvaltaisesti ja hyödyntävät genomitestausta ja rakennearvostelua täysimääräisesti.

post image

Jalostussuunnittelu tehostaa kannattavuutta

 • Nostamalla tuotosta tuotantokustannukset jakaantuvat useammalle maitokilolle
 • Parantamalla utareterveyttä, säästöt syntyvät lääkekustannuksista eikä aika kulu maidon erilleen lypsyssä, parempilaatuisesta maidosta saat parempaa hintaa
 • Parantamalla hedelmällisyyttä, säästöä siemennys- ja hedelmällisyyshoitokuluissa, koska lehmäsi tiinehtyvät paremmin
 • Parantamalla rakennetta, lypsytyö helpottuu, kun lehmien utareet eivät ole repsahtaneet jne. eikä hyviä lehmiä tarvitse poistaa huonon rakenteen takia
 • Parantamalla käyttöominaisuuksia, lehmien kanssa työskentely helpottuu, kun ei tarvitse taistella säikkyjen ja hidaslypsyisten lehmien kanssa, eikä huolehtia lypsyjen välisestä vuodosta
 • Nopeuttamalla siemennystyotä, kun sonnivalinta on tehty etukäteen
 • Optimoimalla syntyvien lehmävasikoiden määrää

Mitä jalostussuunnittelukäynnin aikana tapahtuu?

 • Aluksi selvitämme karjasi lähtötilanteen
 • Asetetaan tila- ja lehmäkohtaiset tavoitteet. Lehmäkohtaiset tavoitteet ohjaavat sonnivalintaa
 • Varsinkin suurissa karjoissa eläimet voidaan ryhmitellä sekä käsitellä kulloinkin vain ajankohtaiset eläimet
 • Määritetään eläinten käyttöryhmät ja tehdään siemennyssonnisuositukset
 • Rakennearvostelemalla ja kantakirjaamalla eläimiä saamme luotettavan pohjan rakenteen jalostamisella
 • Tarvittaessa tilataan suunnitelman mukaiset siemenannokset typpisäiliöön
 • Voidaan ennustaa syntyvien lypsyrotuisten lehmävasikoiden määrä
 • Mietitään eläinten ja alkioiden myynti- ja ostotarve
 • Tarkastamme karjastasi mahdollisesti löytyvät sonninemäehdokkaat
 • Keskustelemme karjasi perinnöllisestä edistymisestä

Indeksit ovat jalostussuunnittelun työkaluja – ne kertovat perinnöllisestä arvosta

Jalostussuunnittelussa käytetään apuna indeksejä eli perinnöllisen arvon mittoja, jotka kertovat millaisia eläimen jälkeläiset tulevat keskimäärin olemaan. Lehmän tuotokseen ja ulkomuotoon vaikuttaa myös se, miten sitä ruokitaan ja hoidetaan. Indeksien avulla voidaan valita seuraavan sukupolven vanhemmiksi perinnöllisesti parhaat yksilöt ja näin edetään kohti hyvin lypsävää, tervettä, hyvin tiinehtyvää, helppohoitoista ja hyvä rakenteista karjaa.

Jalostussuunnitelma tehdään yksilöllisesti jokaisen karjan  tarpeisiin ja tavoitteisiin sopivaksi internetissä toimivalla FabaJASU -jalostussuunnitteluohjelmalla.

Faba logo
Faba logo