User icon
 • Suositeltu

  12.1.2023

  Kom med i ett professionellt och framgångsrikt team!

  Vi söker till vår grupp en utvecklande specialist som vill vara i nyckelroll angående förbättring av ett omfattande kundförhållande i mjölkkobesättningen, behärskande av djurmaterial samt fertilitet och produktivitet. Vi jobbar med mjölkkobesättningar och skapar avelstjänster med hög kvalitet åt dem.

  Lue lisää
 • Fabas nya fullmäktige är valt – medlemmarna röstade aktivt

  Suositeltu

  11.24.2023

  Fabas nya fullmäktige är valt – medlemmarna röstade aktivt

  Fabas fullmäktigeval genomfördes nu för andra gången helt elektroniskt. Det elektroniska röstningssystemet lockade igen att använda ett snabbt och säkert sätt att delta i valet av andelslagets administration. Kandidaterna i valet presenterades också i kandidatgalleriet

  Lue lisää
 • Det måste alltid finnas nya investeringsplaner

  Suositeltu

  10.10.2023

  Det måste alltid finnas nya investeringsplaner

  Lantbrukssammanslutningen Tulimaito i Virrat tar emot nya idéer med positivt sinnelag. Fastän den första generationens biogasanläggningen som byggdes på gården redan år 2006 var i funktion bara en rätt kort tid, funderar man som bäst på att bygga en ny större biogasanläggning som är gemensam för många gårdar. Enligt Kalle Koivunen på Tulimaito bör man alltid ha investeringsplaner i bakfickan.

  Lue lisää
 • Faba utvidgar sina tjänster inom biosäkerhet

  Uutiset

  10.10.2023

  Faba utvidgar sina tjänster inom biosäkerhet

  Faba och Kuopion Desinfektiopalvelu erbjuder i fortsättningen en tillförlitlig och professionell service för sina kunder, vilket säkerställer att företagens verksamhet fortsätter, genom att man bekämpar skadedjur.

  Lue lisää

Faba är i din vardag

Andelslaget Faba är ett landsomfattande företag inom service- och försäljning vars kärnverksamhet är att förbättra nötboskapens produktivitet. Vårt serviceutbud omfattar förbättring av nötdjurens reproduktion, avel och hälsa, samt djurhandel och handel av tillbehör som stöder dessa. Andelslaget har ungf. 300 anställda, av vilka största delen arbetar som seminologer och avelsspecialister runtomkring i Finland.

post image
post image
post image

FabaMAPPI – elektronisk insemination och hälsomapp

FabaMAPPI är en elektronisk inseminerings- och hälsomapp som långsamt ersätter pappersinsemination och hälsokort.

Tjurkatalog 2-2023

Tjurlistan publiceras fyra gånger per år mellan Faba tidning. Den innehåller omfattande information om tjurar av olika raser, egenskaper och urval.

Du hittar tjurarna i katalogen i Fabas webbutik.

Fabas fullmäktigeval 2023

Man väljer nytt fullmäktige för Faba med medlemsval 7.-17.11.2023. Valsidorna: https://faba.fi/fi/vaalit

Prenumerera, spåra, hantera tjänster genom digitala applikationer.

Faba logo
Faba logo