User icon

Faba

Faba är en djurägares partner inom djuruppfödning, reproduktion och hälsa samt i utvecklingen av djurmaterialproduktivitet.

Som kooperativ vill vi vara det mest framgångsrika service- och försäljningsföretaget inom boskapsindustrin. Kunskapen och tjänsterna för vår personal och våra produkter är de mest uppskattade inom sitt område i Finland och internationellt.

Faba logo
Faba logo