User icon

Embryospolning

Är du intresserad av en målinriktad förädling av din besättning och vill nå resultat snabbare – välj embryon!

post image

Handel med embryon

Embryon är den snabbaste vägen till goda resultat och med hjälp av dem framskrider man snabbt då det gäller ekonomiskt viktiga egenskaper. Med hjälp av embryon får man toppdjurmaterial enkelt och smittsäkert till sin besättning. Embryona produceras alltid av de avelsmässigt sett bästa djuren av sin tid. Med hjälp av embryospolning får man ett större antal avkommor av goda kor. Som mottagardjur kan man använda friska kvigor eller kor, vilkas fertilitet är i skick. Embryon kan överföras antingen färska eller frysta.

Frysta embryon finner du i Fabas embryobutik. Embryon säljs också av alla Fabas avelsspecialister och embryoöverföringsseminologer. Kommande spolningar kan du bekanta dig med via knappen till höger. Med X-embryon får man kvigkalvar till besättningen.

Heltäckande service för embryoöverföring

 Faba erbjuder en heltäckande service då det gäller embryospolningar och embryoöverföringar. Fabas embryoöverföringsseminologer överför embryon i hela Finland. En god logistik och ett heltäckande nätverk säkerställer att man kan utföra överföringar varje arbetsdag.

Att beställa embryoöverföring

Man bör meddela om kommande embryoöverföring till Fabas dejourering eller den närmaste seminolog som utför embryoöverföringar senast 4 dagar innan önskat datum för överföring. Det lönar sig att följa med brunsten före överföringen ända till slut och sedan ta kontakt.  Det är skillnad mellan olika dejoureringspunkter, om man ska göra den egentliga beställningen samma dag man utför överföringen eller om det räcker enbart med förhandsbeställning.

Då man gör beställningen bör man meddela

  • besättningsnummer
  • mottagardjurets öronnummer
  • embryots nummer
  • var embryot befinner sig

Besättningens ägare kan kontrollera situationen för de embryon besättningen äger i Fabas nättjänst. Mera information får man av Fabas embryoöverföringsseminologer och avelsspecialister.

post image

Med embryoöverföring får man fler av de bästa djuren

Det lönar sig att spola embryon från djur av avelsmässigt hög nivå. Tack vare den genomiska aveln är det nu allt lättare att identifiera topphondjuren i besättningen. Det lönar sig att beställa förmånligt genomiskt test av de djur man vill ta embryon av, för till embryoproduktion väljer man bara de djur som nedärver de bästa egenskaperna.

Embryoöverföringsveterinären planerar embryospolningen och ger instruktioner. Man gör synkroniseringar och ger hormoninjektioner enligt veterinärens noggranna anvisningar. På spolningsdagen kommer embryoöverföringsveterinären och den assisterande embryoöverföringsseminologen till gården, och dagen inleds med spolningar och med granskningar av mottagardjuren. Det lönar sig att det samma dag helst finns mera än ett djur som ska spolas.

Man kan göra embryospolningar i normal ladugårdsmiljö. För laboratoriearbetet behövs ett torrt och varmt utrymme, där man med mikroskop kan leta efter de embryon man spolat ur donatordjurets livmoder. Man kan överföra embryona direkt som färska eller frysa ner dem. De frysta embryona lagras i embryoöverföringsseminologens kvävekärl.

Toiminnot

Faba logo
Faba logo