User icon

Djurägarsemin

Det erbjuds mångsidiga stödtjänster till hjälp för egenseminören. Seminologtjänsterna står till buds också för egenseminörer, likaså embryoöverföringar och embryospolningar. Fertilitetsrådgivningen ger stöd och information om frågor som rör fortplantning.

post image

Stödtjänster för egenseminörsom hjälp vid semineringsarbetet

Fertilitetstjänsten

En regelbunden Helmi-tjänst säkerställer att besättningens fruktsamhetssituation är i skick. Man finner de djur som behöver vård eller effektiverad brunstkontroll och man kan snabbt ta tag i problemen. Under besöken granskar man besättningens nyckeltal och väljer åtgärder för att uppnå målsättningarna. I Helmi-tjänsten koncentrerar man sig på viloperiodsundersökningar och tidigare dräktighetsundersökningar.

Vid problemsituationer funderar vi tillsammans också över förhållandena och andra faktorer som påverkar fertiliteten.

Egenseminörs- och kvävekärlsnummer

Uppdaterade och rätt antecknade uppgifter om semineringarna säkerställer att du har tillgång till rätta listor över kommande kalvningar och djur som ska kontrolleras. Rätta uppgifter om semineringar garanterar också att du får de rätta nyckeltalen för fruktsamheten, som hjälper att utveckla den egna besättningen.

FabaAPU – kompletterande service

Det lönar sig att använda FabaAPU-tjänsten om man vill få mera vägledning om seminerandet. Av seminologerna får man också hjälp bland annat beträffande dräktighetsundersökningar. Dessutom instruerar seminologerna gärna hur man använder programmen.

Med hjälp av icke-omlöpningsprocenten följer du upp din yrkesskicklighet

Semineringarna lagras enligt varje seminörs eget nummer. Lagersituationen i kvävekärlet hålls uppdaterat, när man lagrar semineringarna med kärlets nummer. Man finner doserna lättare, då man har lagersituationen uppdaterad. Med hjälp av uppgifterna om icke-omlöpningprocenten följer du med din egen yrkesskicklighet. På Min Gård är det möjligt att följa med resultaten för var och en som seminerar på gården. Semineringarna lagras via gårdsseminmodulen.

Semineringstjänster

Fabas seminologtjänster, embryotransfer och sköljningar är alltid tillgängliga för egenseminör.
post image

Information om djurägarsemin

En egenseminör kan inseminera sina egna djur. En gårdsanställd kan också ha tillstånd för insemination av gården. Licenstagaren tar hand om djurs välbefinnande och ansvarar för vården av djuren. Tillstånd är personligt.
Djurskyddslagen innehåller kvalifikationskrav för inseminator. Inspektioner av anläggningar kan också verifiera inseminationstillståndet eller intyget.
Gårdsinseminator kan beställa alla nödvändiga insemineringsprodukter och utsädesdelar från Fabas nätbutik.

Toiminnot

Faba logo
Faba logo