User icon

Dikokontroll

Dikokontrollen är en service, som är avsedd för köttboskapsgårdar som är intresserade av att utveckla sin besättning. Den förbättrade nivån på besättningen visar sig i form av ett bättre ekonomiskt resultat.

post image

För att man skall kunna förbättra den genetiska nivån i besättningen, måste man mäta egenskaperna och utreda djurens avelsmässiga värde beträffande de egenskaper man förädlar. I Fabas dikokontroll samlar man in information om de egenskaper hos köttboskap som man förädlar. Dikokontrollen ger en stabil grund för utvecklandet av djurmaterialet.

Bland de viktigaste egenskaper man förädlar är

 • låg vikt vid födseln
 • bra tillväxtsegenskaper
 • bra modersegenskaper
 • exteriöregenskaperna
 • lätta kalvningar
 • hälsoegenskaperna
 • slaktegenskaperna

I dikokontrollen finns det tre olika alternativ för olika behov

Gårdarna som hör till FabaPIHVI+ -kontrollen får

 • Slaktindex som räknas ut fem gånger per år. Dessa skapar en stabil grund för djurvalet, och berättar hurudan tillväxtsförmåga och hurudana slaktegenskaper djuren i din besättning nedärver.
 • Fabas dikospecialisters tjänster. Rådgivning (på distans) bl.a. då det gäller val av djur, handel med djur samt vid kartläggning av utvecklingsmålsättningarna för besättningen. Det är viktigt att känna till besättningens avelsmålsättningar och de åtgärder, som leder fram till målsättningarna!
 • Min Gårds Gårdsrapport, och analyserandet av den tillsammans med avelsspecialisten. Då man granskar den egna besättningens nyckeltal och jämför dem med andra kontrollbesättningar som föder upp samma ras får man viktig information om var man har framgångar, men också om på vilka punkter man bör bättra sig.

Gårdarna som hör till FabaEMO –kontrollen får

 • Index för födelsevikt, vikt vid 200 dagar och 365 dagar, modersindex, slaktindex och index för lätta kalvningar, som räknas ut fem gånger per år.
 • Fabas dikospecialisters tjänster. Rådgivning (på distans) bl.a. då det gäller val av djur, handel med djur samt vid kartläggning av utvecklingsmålsättningarna för besättningen. Det är viktigt att känna till besättningens avelsmålsättningar och de åtgärder, som leder fram till målsättningarna!
 • Min Gårds Gårdsrapport, och analyserandet av den tillsammans med avelsspecialisten. Då man granskar den egna besättningens nyckeltal och jämför dem med andra kontrollbesättningar som föder upp samma ras får man viktig information om var man har framgångar, men också om på vilka punkter man bör bättra sig.

Gårdarna som hör till FabaEMO+ -kontrollen får

 • Index för födelsevikt, vikt vid 200 dagar och vid 365 dagar, modersindex, slaktindex och index för lätta kalvningar, som räknas ut fem gånger per år.
 • EmoJasu, som är gårdens avelsplan för den kommande betäckningsperioden. I EmoJasu finner du de bästa parningsplanerna, som beaktar gårdens egna avelsmålsättningar samtidigt som man minimerar riskerna för inavel, och du får färdiga listor över betäckningsgrupper för följande betessäsong.
 • Försäljningsannonser i NautaNetti
 • Fabas dikospecialisters tjänster. Rådgivning (på distans) bl.a. då det gäller val av djur, handel med djur samt vid kartläggning av utvecklingsmålsättningarna för besättningen. Det är viktigt att känna till besättningens avelsmålsättningar och de åtgärder, som leder fram till målsättningarna!
 • Min Gårds Gårdsrapport, och analyserandet av den tillsammans med avelsspecialisten. Då man granskar den egna besättningens nyckeltal och jämför dem med andra kontrollbesättningar som föder upp samma ras får man viktig information om var man har framgångar, men också om på vilka punkter man bör bättra sig.

Toiminnot

Faba logo
Faba logo